Debatt:

– Ytringsfriheten står sterkt, men vi kan ikke akseptere ytringer som bryter med straffeloven

Grete Winge, leder av felles enhet for kriminalitetsforebygging i Sør-Vest politidistrikt svarer på kritikken fra forfatter og idéhistoriker Carl Müller Frøland etter at politidistriktet lanserte «Operasjon Nettroll», som er rettet mot «hat og trusler» på nettet i tiden opp mot stortingsvalget.
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Avisa-Vests kommentatorer, redaktør og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Vi er bekymret over utviklingen av hat og trusler mot politikere. Ytringsfriheten står sterkt, men vi kan ikke akseptere ytringer som bryter med straffeloven. Internett skal ikke være lovløst rom, kriminalitet på nett er like ulovlig som andre lovbrudd. Vi er ikke et meningspoliti, men skal systematisk avdekke straffbare kommentarer og etterforske disse, samt forebygge nye straffbare handlinger.

Formålet med OP Nettroll er å forebygge, avdekke og etterforske straffbare handlinger, som har skjedd i kommentarfelt på innlegg til politikeres sosiale medier. Vi håper det kan bidra til å ivareta politikeres engasjement i den offentlige debatten. Vi ønsker samtidig å forebygge og avdekke kriminalitet vi ellers ikke blir varslet om.

Med dette prosjektet håper vi å få en bedre oversikt over de straffbare kommentarene, og vi tar tak der det er straffbare ytringer som bryter med blant annet Straffelovens paragraf 185.

Vi ser eksempler på at flere av dem vi har vært i kontakt med (per telefon) svarer at de ikke visste at kommentaren de kom med brøt med Straffeloven. Ved en slik samtale kan vi være med på å forebygge ytterligere kommentarer som bryter med Straffeloven, samt være med på å skape et bedre debattklima.