Vilkår for innsending av tips, bilder, video og annet materiell til avisen

Før du sender oss noe, må du lese vilkårene:

Vi ser på alt som kommer inn og tar kontakt med deg før vi eventuelt publiserer Materiale. Ved nyhetshendelse kan bilder publiseres uten at vi kontakter deg om annet ikke er spesifisert ved innsending. Annen publisering vil være avhengig av sakens karakter, og hvilke opplysninger du legger ved.

For å sende inn video eller bilde må du oppgi ditt navn, ditt telefonnummer eller e-postadresse vi kan kontakte deg på. Vi ønsker at du gir en kort beskrivelse av materialet og navn på personer som forekommer, og angir eventuelt særlige forhold vi må være oppmerksom på.

Disse vilkårene gjelder, hvis ikke du og redaksjonen spesifikt avtaler noe annet. Du bekrefter at du har rettighetene til bildet/videoene. Du vil angis som opphavsperson ved publisering.

Du bekrefter at enkeltpersoner som det blir fokusert særskilt på bilder eller i video er kjent med og har samtykket til at materialet kan offentliggjøres. Du trenger ikke å ha slikt samtykke dersom bildet/videoen viser en nyhetshendelse eller dersom personene på bildet/videoen inngår i en større gruppe og oppholder seg på offentlig sted.

Personopplysninger du legger ved vil være synlig for redaksjonen i avisen knyttet til materialet du har sendt inn. Vi utleverer ikke de personopplysninger du gir oss på denne måten til utenforstående tredjeparter og vil ikke bruke dem til andre formål enn det som er beskrevet i disse vilkår.

Som tipser ivaretar vi i redaksjonen din anonymitet med mindre du ønsker noe annet. Alt som publiseres i avisen vurderes opp mot Vær Varsom-plakaten, og redaksjonen tar selvstendig ansvar for det presseetiske rundt en eventuell publisering.

Avisen kan vederlagsfritt bruke i fremtiden, men bare i redaksjonelle sammenhenger og aksepterer at avisen kan bruke materialet i egne publikasjoner/kanaler og dele bildene/videoene med andre mediehus som avisen samarbeider med på samme vilkår. Dersom du kun ønsker en begrenset bruk av materialet du sender oss, må dette opplyses ved innsending.