Vil sende roboter for å reparere satellitter i verdensrommet

Slik kan robotene som skal reparere satellitter mens de går i bane rundt jorden, komme til å se ut. Illustrasjon: Thales Alenia Space.

Utdaterte satellitter tomme for drivstoff blir i dag til romsøppel og utgjør et stort problem i verdensrommet.

Av: Sandor Dahl   2021-02-22 11:09:07 
  Sist oppdatert 2021-02-22 11:09:08 

SINTEF jobber nå med utvikling av roboter som kan reparere satellittene mens de går i bane rundt jorden.

– Når de går tom for drivstoffet som kreves for å holde banen eller er blitt utdaterte må de kasseres, enten ved å sendes ned for å brenne opp i atmosfæren eller parkeres i en gravplassbane lengre ute. I verste fall ender de opp som romsøppel til fare for andre satellitter i økonomisk viktige baner der det er trangt om plassen. Dette er lite bærekraftig, sier forskningsleder Kristoffer Nyborg Gregertsen fra SINTEF Digital. 

Kappløp om å komme først på markedet

Prosjektet startet i begynnelsen av 2021 og skal i løpet av to år lede frem til en demonstrator som, dersom det får klarsignal, vil etterfølges av et prosjekt for en fullskala demonstrator som skal skytes opp rundt 2025. Dette vil representere et teknologisk gjennombrudd og en stor mulighet både for europeisk og norsk romfartsindustri.

Forskningsleder Kristoffer Nyborg Gregertsen fra SINTEF Digital. Foto: SINTEF.

– On-Orbit Servicing er et paradigmeskifte innen romfart. Nye satellitter vil ikke lengre bli overlatt til sin skjebne når de er skutt opp, men kan videreutvikles gjennom sin levetid. Ved bruk av robot-satellitter som fungerer som «mekanikere» i verdensrommet vil det være mulig å oppdatere funksjonalitet til eksisterende satellitter, fylle på nytt drivstoff, inspisere og reparere dem, og taue dem over i nye baner, sier Gregertsen.

Romsøppel kan også gripes tak i og dyttes ut av veien slik at de ikke lengre er til fare for andre satellitter og bemannede stasjoner.

– Satellitter av den typen som brukes for kommunikasjon og jordobservasjon koster over en milliard kroner og krever mye energi for å skytes opp i bane. On-Orbit Servicing er derfor en tjeneste med et stort økonomisk potensial, og det er allerede et kappløp mellom Europa, USA og andre romfartsnasjoner om å komme først på markedet, sier han.

Fakta:

• I EROSS+-prosjektet vil SINTEF jobbe tett sammen med koordinator Thales Alenia Space i Frankrike og Italia, DLR fra Tyskland, GMV fra Spania og PIAP Space fra Polen.
• Målet er å sammen løse de mange kompliserte oppgavene som må koordineres for å inspisere en annen satellitt
• Oppdraget vil innebære bruk av avanserte 3D-sensorer, prosessering av data i sanntid, og autonom planlegging og kontroll av en flerleddet robotarm for å gripe tak og utføre vedlikehold – alt mens de to satellittene er i bane og flyter fritt i vektløs tilstand.
• SINTEF har også som en del av prosjektene innen romrobotikk levert en integrert 3D-sensor med strukturert lys for bruk i direkte sollys i verdensrommet.

- - - - ANNONSE - - - -