– Vi ser veldig alvorlig på at noen har prøvd og begå svindel i FHIs navn, sier assisterende direktør

Assisterende direktør Gun Peggy Knudsen ved Folkehelseinstituttet (FHI). Foto: NTB.
Assisterende direktør Gun Peggy Knudsen ved Folkehelseinstituttet (FHI). Foto: NTB.

Folkehelseinstituttet (FHI) reagerer sterkt etter at instituttets navn har blitt brukt i svindelforsøk. Nå vil de vurdere politianmeldelse.

Av: Kristian Eik   2021-04-01 14:26:01 
  Sist oppdatert 2021-04-01 17:43:17 

Folkehelseinstituttet opplyste tidligere i dag at det har blitt sendt ut en e-post i instituttets navn med overskriften «Registrert smitte». De anser at dette er et svindelforsøk og ber folk være observante og ikke åpne vedlegget.

Avisa-Vest har vært i kontakt med assisterende direktør Gun Peggy Knudsen ved Folkehelseinstituttet og spurt om FHI kan si noe mer om omfanget av e-postene. Hun svarer:

– Vi har i dag fått tilsendt kopi av to eposter som tilsynelatende har blitt sendt ut fra Folkehelseinstituttet, med tittelen «Registrert smitte». Eposten har et vedlegg mottaker bes åpne og avsender har en filemail.com-adresse. Tjenesten filemail er noe vi ikke bruker, og vedlegget bør derfor ikke åpnes.

– Vi synes det er svært alvorlig at noen utgir seg som oss og bruker smittesporing som bakgrunn, og vi går derfor ut med informasjon om epostene til befolkningen og har på bakgrunn av dette bedt HelseCERT (helse- og omsorgssektorens nasjonale senter for informasjonssikkerhet, journ.anm.) undersøke saken. Smittesporingsarbeidet er svært viktig for å håndtere pandemien i Norge, sier Knudsen.

– Har noen i FHI sett på innholdet i vedleggene?

– Nei vi har ikke åpnet vedleggene. Per nå har vi ikke noe informasjon om omfanget eller hvem som står bak utsendelsen, sier hun videre.

– Vil Folkehelseinstituttet vurdere å politianmelde svindelforsøkene?

 Vi vurderer politianmeldelse, men avventer vurdering fra HelseCERT før vi går videre med det, avslutter Gun Peggy Knudsen.

Slik så e-posten som ble sendt ut. Foto: NTB.

FAKTA:

HelseCERT er helse- og omsorgssektorens nasjonale senter for informasjonssikkerhet. HelseCERTs oppgave er å øke sektorens evne til å oppdage, forebygge og håndtere ondsinnede inntrengingsforsøk og andre uønskede IKT-hendelser. HelseCERT skal spre kunnskap om IKT-trusler og beskyttelsesmekanismer og kontinuerlig monitorere trafikken i Helsenettet. HelseCERT er en seksjon i Norsk Helsenett og er lokalisert i Trondheim.

- - - - ANNONSE - - - -