Direktør-Mattilsynet:

– Vi opprettet fem nye avdelinger som en del av omorganiseringen

Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet.

Som en del av en pågående utvikling, har Mattilsynet endret struktur ved hovedkontoret.

– Jeg er svært godt fornøyd med den nye direktørgruppen ved Mattilsynets hovedkontor. Sammen med resten av organisasjonen, skal vi framover levere enda bedre på vårt verdifulle samfunnsoppdrag. Målet er å bli mer brukerorientert, ved å tilby bedre og flere digitale tjenester, ha bedre dialog med næringene, samt å ha en mer risikobasert, målrettet og effektiv kontroll, og økt bruk av data og analyse, sier administrerende direktør i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal i en pressemelding fredag ettermiddag.

Mattilsynet jobber også med bedre rolleforståelse og kvalitet i forvaltningen, mer effektive interne prosesser, og bedre veiledning. Ny organisering er en viktig del av dette arbeidet.

Endringene ved Mattilsynets hovedkontor trådte i kraft 1. mai 2021. Dette er de nye avdelingsdirektørene:

  • Lena de Faveri, direktør avdeling styring. de Faveri er siviløkonom, har erfaring fra NAV og Norad, og kommer fra stillingen som avdelingsdirektør for virksomhetsstyring i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).
  • Inge Erlend Næsset, direktør avdeling regelverk og kontroll. Næsset er utdannet veterinær, har erfaring fra oppdrettsnæringen, Næringsmiddeltilsynet, VESO/NVH (nå NMBU), Anticimex, Orkla/Stabburet og Findus. Nesset kommer fra stillingen som kvalitetsdirektør med ansvar for kvalitet, trygg mat og bærekraft i NorgesGruppen ASA.
  • Elisabeth Wilmann, direktør avdeling juridisk og internasjonalt arbeid. Wilmann er samfunnsøkonom, og har erfaring med regelverksarbeid, import, eksport og internasjonalt samarbeid, både fra Nærings- og fiskeridepartementet og fra Mattilsynet. Wilmann kommer fra stillingen som direktør for avdeling fisk og sjømat i Mattilsynet.
  • Stine Bakke-Haugseth, direktør avdeling utvikling. Bakke-Haugseth er sivilingeniør i innovasjon og entreprenørskap, og har erfaring med IT og data i både privat og offentlig sektor. Bakke-Haugseth kommer fra stillingen som avdelingsleder forretningsutvikling og digitalt salg bedriftsmarked i Fremtind Forsikring.
  • Andrea Kilen, direktør avdeling brukerdialog og kommunikasjon. Kilen er utdannet journalist, og har erfaring fra blant annet NAV og Politidirektoratet. Kilen vikarierte i 2020 som kommunikasjonsdirektør i Mattilsynet, og har etter det jobbet som fagdirektør ved Mattilsynets hovedkontor.

– Mattilsynet skal være en brukerorientert organisasjon. For å komme dit må vi ta tak i det store utviklingsbehovet vårt, særlig når det gjelder digitalisering, i tillegg til kultur, ledelse og samhandling. Den nye organiseringen legger godt til rette for tverrfaglig, smidig utvikling, og for å utnytte potensialet som ligger i digitale teknologier, sier Godal.

Wilmann og Kilen tilrådte sine stillinger 1. mai 2021. Næsset, de Faveri og Bakke-Haugseth vil tiltre i begynnelsen av august. Fram til det, fungerer Ole-Herman Tronerud som direktør for avdeling regelverk og kontroll, Tone Celius som direktør for avdeling styring og Per Håvard Pedersen som direktør for avdeling utvikling.