– Vi har en lønn som under den jobben vi gjør, sier Securitasvektere Aleksander (32) Tine-Mari (34) og Christin (43)

VEKTERSTREIKEN: Fra venstre Tine-Mari (34), Aleksander (32) og Christin (43). Foto: Privat.

– Det er ikke kjempe mye vi ber om. Vi fortjener bedre vilkår for den jobben vi gjør for samfunnet, og all den faren vi utsetter oss, sier flere av Securitasvektere AV har snakket med…

Av: Sandor Dahl   2020-10-12 15:31:38 
  Sist oppdatert 2020-10-12 17:51:03 

Securitasvekter Aleksander Danielsen (32) har siden 2011 jobbet som vekter, han kan fortelle at vi er nå lei det er ikke mye vi ber om.

– Vi er i førstelinjeinnsatsen når noe skjer, enten det er på bussen, i sentrum, eller ved hendelser. Dette kan være alt fra innbruddsalarmer, rykke ut til brannalarmer, butikktyveri eller holde ro og orden på utestedet.

– Jeg var blant annet tilstede når det hadde smelt i regjeringskvartalet, bisto med blant annet sikre ved en bank der vinduet hadde blåst ut.

– Hvordan var det for deg og stå i en slik hendelse?

– Det var en helt surrealistisk, man tenker jo at i Norge og Oslo er man trygge. At en person kan skape så mye frykt er utrolig. Nødetatene trente på terror på t-banen en uke før dette skjedde. Vi går på jobb for å sikre mennesker, arbeidsplasser og samfunn, og hver dag kjenner vi på det store ansvaret vi er betrodd av våre kunder, sier Danielsen.

– Vi har en lønn som under den jobben vi gjør, jeg har en grunnlønn på mellom 196 og 198 kroner timen. Med fagbrevtilegg bikker jeg 200 kroner i timen. Dette er ikke kjempe mye for den jobben vi gjør for samfunnet, og all den faren vi utsetter oss for politiet har sagt nå under streiken at vekterne er oftest først på stedet før politiet kommer.

– Jeg har selv kjent trusler med kniv på kroppen. Den vanlige mannen i gaten forventer at du gjør noe siden du går i uniform og det står «VEKTER PÅ BRYSTET DITT», sier han.

Det har vært historier hvor vektere har løpt inn i brennene hus for å redde folk, avverget slåsskamper og vi har konfrontert personer med våpen og liggende. Vår jobb har et stort spekter i seg. Det er lettere og si hva vi ikke gjør en og si hva vi gjør.

– Hva tenker du om at din øverste-sjef tjener ti ganger mer enn en vanlig vekter?

– Jeg tenker det er umusikalsk og at en person som sitter trygt på et kontor har så mye i lønn, sier Danielsen.

– Vi vektere gjør daglig den innsatsen som trengs på bakken i allslags vær og det er vi som sørger for at han har den lønnen han har.

Utfordrer ledelsen

– Det hadde vært gøy og gjort et sosialt eksperiment hvor han prøver seg på vekterlønn, i ex-antall måneder slik at han ser hvor lett det er. Fordi jeg har barn og min kone er unnværende for tiden det og kunne kjøpe vinterklær eller ha en bursdag og eventuelt planlegge en ferie. Da må jeg jobbe ræva av meg.

– Jeg ser nesten ikke familien min, for jeg må jo tjene penger og det er utfordrerne og få ting til og gå opp hver måned. Sånn er det for veldig mange vektere. Det vanskelig og disse som jobber ufrivillig deltid og skriker etter vakter. De sliter med å få endene til å møtes, sier han.

– Jeg har kommet helt på skjevt spor med min eldste datter, fordi i hennes første leveår måtte jeg jobbe så mye for å ha råd til bleier, mat klær etc.  Så det har endt med at det er mamma som skal gjøre det for pappa ser vi nesten ikke og nesten ukjent, sier Danielsen.

– Hvordan er ditt forhold til din nærmeste leder?

– Driftssjefen i Asker og Bærum, kontakter og følger opp vekterne med en gang det har oppstått en uheldig å ubehagelig opplevelse, å lederen er kun en telefon unna. Så veldig mange av de lokale lederne er flinke til å følge opp og de skjønner frustrasjonen vår, sier han.

– Vi har ikke blitt sett og anerkjent med tanke på lønn for den jobben vi gjør, vekterne lyst til å komme tilbake på jobb, men det er ikke aktuelt før arbeidsgiverne viser vilje til å anerkjenne dette, sier Danielsen.

Toppsjefen i Securitas-Norge hadde en årslønn på 3.9 millioner i fjor

Så hvor mye tjener øverste-sjefen til Aleksander (32) Tine-Mari (34) og Christin (43)?

Årsregnskapet fra 2019 viser at administrerende direktør Martin Holmen i Securitas Norge hadde en årslønn på 3.877.000 kroner, om man ikke inkluderer andre godtgjørelser.

Tall fra Proff.no viser at lederlønnen i Securitas har økt kraftig de senere årene, fra rundt 2 millioner i 2014, til drøyt 4.4 millioner i toppåret 2017, for så å gå litt ned. Med en lønn på i underkant av 4 millioner i 2019, er lønnen likevel nær det dobbelte av hva den var i 2014.

Securitas Norge ønsker ikke å opplyse hvor mye Holmen tjener i inneværende år, men viser til at lønnen offentliggjøres i regnskapet for 2020.

– Vi har stort ansvar

Ektefellene Tine-Mari Lyngbø Nordbeck (34) og Christin Lyngbø Nordbeck (43) er begge Securitasvektere, Christin med 13 års erfaring innenfor sikkerhetsfaget og Tine med 2,5 års erfaring. Kan fortelle at det er sjeldent at vekteren du møter har en 100 % stilling, hvorpå de fleste av vekterne lever på lave stillingsprosenter og må ta ekstra vakter for å få hverdagen til å gå rundt.

– Vi er de første som bli tilkalt ved brann, innbrudd eller andre hendelser. Vi jobber til ukurante tider, og får lite igjen for det. Vi har i tillegg et risikoutsatt yrke, sier begge to enig.

– Nok er nok vi ber ikke om mye, vi har en lav lønn, men har mye ansvar, her jeg jobber er det lange strekninger og siden jeg jobber som mobilvekter og bakvakt mye kveld/natt blir det mye kjøring. Det sliter på helsen, som trekker frem at man ved mangl på bemanning har det vært dager der jeg ha måtte dekke hele området Hadeland pluss Ringerike sier Christin.

– Vi streiker med glede for og få bedre vilkår, sier tobarnsmoren som jobber deltid, hun ønsker seg en fulltidsstilling for å kunne forsørge barna bedre. Jeg har vært den som har sagt ja til ekstravakter når de er ledige jeg pendler til jobb ifra Hadeland inn til Oslo. Da blir det for lange dager, sier Tine-Mari.

– Føler du at selskapet har gitt deg muligheter til å få en økt stilling?

– Ikke 100% slik jeg ønsker det. Men har økt fra 50 til 80%. Målet mitt er jo og få hundre prosent og det har jeg gitt tydelig beskjed om også.

– Hva tenker dere om at selskapet lyser ut nye stillinger, mens mange står i permittering uten jobb?

– Det er helt horribelt, de som er permittert burde blitt prioritert til og komme seg tilbake til jobb.

– Hvordan er det å være i streik gleder dere til å komme tilbake til jobb?

– Det skal bli godt å komme seg tilbake på jobb, men vi streiker til kravene enten blir innfridd eller vi må tilbake på jobb først, sier Christin.

– Vist jeg tar på meg en ekstravakt for jeg ikke noe overtid for det, vi som er deltid for ikke overtid før det har gått over den opprinnelige vakten vi er på, sier hun.

– Anerkjenn vårt arbeid

– På det objektet jeg jobber på er har vi en utsatt arbeidsplass, siden vi beskytter viktige personer her er det krav om stikkvest. Men vi har ingen risikotillegg noe jeg mener vi burde ha hatt, sier Tine-Mari.

– Trives dere i den jobben dere gjør?

– Ja, men det hadde vært greit og få betalt i forhold til hva vi faktisk gjør, og når vi må jobbe, bare se på helgedagene våre. Jeg som har 9 år pluss i ansiennitet for ikke fult hundre prosent for å jobbe eksempelvis julaften, sier Christin.

– Det er vi som tjener penger for selskapet og holder kundene fornøyde slik at de velger Securitas i dette tilfellet som leverandør. Selv om vi for bare en brøkdel av den summen. Allikevel drar vi på jobb med et smil om munnen, sier Tine-Mari.

– Anerkjenner selskapet den jobben dere gjør?

– Nei det gjør de ikke.

– Hvordan er deres forhold til deres nærmeste leder?

– De lokale driftssjefene gjør en god jobb, det er ledelsen som ikke ser oss vi har aldri møtt de, ledelsen tenker ikke over den jobben vi gjør. Toppledelsen burde ta seg en tur ned fra sin høye hest og se hvordan det er og gjøre den jobben vi gjør til daglig, sier de to vekterne enige.