Vekterstreiken trappes opp flere blir rammet…

Parat og Norsk Arbeidsmandsforbund sender fredag varsel til Riksmekleren om ytterligere opptrapping av streiken.

Av: Sandra Andersen   2020-10-09 13:02:35 
  Sist oppdatert 2020-10-09 13:19:06 

De to fagforeningene sender inn varselet til Riksmekleren fredag. Fagforeningene og NHO Service og Handel er innkalt til ytterligere mekling kommende fredag.

Utvidelsen av streiken vil ramme blant annet Oslo sentralstasjon, helikoptertrafikken ut i Norskehavet fra Kristiansund og prosesseringsanlegget til gassfeltet Ormen Lange, skriver Parat i en pressemelding.

Vekterstreiken begynte 16. september, og over 1.500 vektere er nå i streik.

Den har så langt blant annet ført til at Oslo bussterminal stenger klokka 20 på kvelden og vanskeligheter for Trondheim kommune med å holde en koronateststasjon åpen.

Siste opptrapping av streiken skjedde mandag 5. oktober, da ytterligere 341 vektere la ned arbeidet.

– Vi er innkalt til lovpålagt mekling fredag 16. oktober, der også Riksmekler Mats Wilhelm Ruland vil delta. Samtidig kan streiken avsluttes tidligere dersom arbeidsgiver kommer oss i møte på våre krav, sier Parat-forhandler Lars Petter Larsen.

Det er på tide at arbeidsgiver kommer med et tilbud som gir vekterne den lønnsmessige anerkjennelsen de fortjener, sier han.

– Denne streiken kunne vært unngått dersom ikke NHO i detalj ville diktere hvordan pengene vi var enige om skulle fordeles. Når NHO tvang oss ut i streik, og har latt oss streike i ukevis, må arbeidsgiverne grave dypere i lommene for å få vekterne tilbake i jobb, sier Larsen.

Vaktselskapenes kunder har de siste dagene også engasjert seg i streiken gjennom media. Ifølge bransjemagasinet Aktuell Sikkerhet støtter blant annet Olav Thon Gruppen de streikende vekterne, en aktør som alene kjøper vektertjenester for 80 millioner kroner årlig.

– Når store kunder er så tydelige som det vi ser her, med støtte til vekterne, må arbeidsgiverne forstå at de er i ferd med å grave sin egen grav om vi ikke snart kommer til enighet, sier Larsen.