Utvalg foreslår å skrote elbil-fordelene i bomringen

Utvalget som ble nedsatt for å vurdere bompengefinansieringen i de fire største byområdene, går inn for å avvikle elbilfordelene.

Av: NTB og Kristian Eik   2020-09-14 13:17:32 
  Sist oppdatert 2020-09-15 08:01:02 

Utvalget som har sett på det framtidige inntektsgrunnlaget i bomringene, leder i utvalget Annegrete Bruvoll leverte i dag utvalget sin rapport til samferdselsminister Kjell Arild Hareide (KrF).

Utvalget foreslår å skrote elbil-fordelene i bomringen.

– Det vil styrke inntektsgrunnlaget i bomringene, nullvekstmålet blir lettere å nå og elbilister får riktigere signaler om kostnadene ved bruk av veikapasitet, skriver ekspertutvalget i sin anbefaling.

– Stabile bominntekter fra bilbruk vil være nødvendig også i framtiden. I tillegg har bompenger i byområdene mange andre formål, ikke minst som del av det grønne skiftet og miljøvennlig byutvikling, sier samferdselsminister Kjell Arild Hareide (KrF).

Hovedårsaken til fallende bompengeinntekter samtidig med økt trafikk, er fritak og rabatter i bomringene for elbiler, og at andelen elbiler stadig øker, skriver utvalget videre i sin rapport.

Dersom bompengeinntektene skal opprettholdes på dagens nivå, samtidig som elbilfordelene opprettholdes, må takstene for bensin- og dieseldrevne kjøretøy nær dobles fram til 2030, heter det i rapporten, skriver regjeringen på sin nettside.

Utvalget har utarbeidet anslag på hvordan inntektene i bomringene kan bli påvirket av blant annet endringene i bilpark og bilbruk fram mot 2030.

Bompengeinntekter i Trondheim, Bergen, Nord-Jæren og Oslo vil falle med 23 prosent mot 2030, ifølge NTB.

Norsk Elbilforening reagerer sterkt

Leder Kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk Elbilforening Unni Berge sier til Avisa-Vest at dette er et forferdelig dårlig forslag.

Leder Kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk Elbilforening Unni Berge. Foto: Elbil.no.

– I Norge så har vi en høyere elbilandel enn alle andre land. Og det har vi fordi vi har elbil-politikken. Og det syns dette utvalget er et problem. Man det er ikke et problem, det er en fantastisk suksesshistorie, sier Berge.

– Vi vet at boompengefritak eller boompengerabatt er en av de viktige bruksfordelene for at folk velger elbil. Uten elbilpolitikken så velger ikke folk elbil. Og fremdeles så er det slik i Norge at 10% av bilene på veiene er elbiler mens 90% er forurensende biler, sier hun.

– Det må lønne seg å velge miljøvennlige. Og derfor så er vi svært kritiske til at et utvalg sier at det skal ikke lønne seg å velge utslippsfritt. Det syns vi er bakvendt miljøpolitikk. Det vil føre til større utslipp, og det vil føre til luftforurensning i byene våre, sier samfunnskontakten, avslutningsvis.

- - - - ANNONSE - - - -