Debatt:

– Utenlandske ansatte som arbeider i Norge for norske selskaper må slippe karantenehotell

Forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne.
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter. Meninger og analyser er skribentens egne.

Arbeidstakerorganisasjonen Lederne, med sine 18.000 medlemmer, opplever økende frustrasjon og sinne fra ansatte i norske selskaper som har bostedsadresse utenfor Norge. Personer vaksinert i Norge slipper nå karantenehotell hvis de kan dokumentere det når de ankommer Norge. Dersom man har fått vaksinen i utlandet, derimot, slipper man ikke unna karantenehotell.

Det blir stadig vanskeligere å forstå hvorfor ikke også utenlandske ansatte som kan fremvise vaksinesertifikat slipper karantenehotell. I stor grad blir man vaksinert med samme vaksine. Disse reglene er ikke konsistente, og signaliserer at man ikke har tillit til vaksinesertifikater utstedt i andre land.

Mange av våre medlemmer og deres kollegaer har det siste året hatt over 100 dager på karantenehotell. Mye av dette skjer på fritiden uten kompensasjon. Familierelasjoner er under sterkt press, og det er en ekstrem frustrasjon hos mange. Dette er ansatte som fra før er pålagt svært strenge restriksjoner på mange områder. Vi ser derfor med bekymring på hvordan de nå rammes urettferdig av den siste endringen.

Tilliten til smittevernregelverket svekkes når man opplever tiltak som uforutsigbare, uhensiktsmessige og uforholdsmessig inngripende.

Regjeringen må snart la også de som arbeider i Norge for norske selskaper få slippe karantenehotell når de kan fremvise vaksinesertifikat. Ansatte i norske selskaper må kunne reise til og fra jobb uten å bli pålagt restriksjoner som medfører en så stor totalbelastning at det går utover deres helse og arbeidskapasitet. Vi frykter en kraftig økning i antall sykemeldinger.