Unio: Flere polititjenestesteder tas ut i streik om det ikke blir enighet 27. mai

NORGE (Avisa-Vest): Unio stat tar ut 990 statsansatte i streik hvis det ikke blir enighet i meklingen i årets lønnsoppgjør.

Etter brudd i lønnsforhandlingene i staten er oppgjøret nå hos riksmekleren. Dersom partene ikke blir enige innen fristen natt til torsdag 27. mai, blir det streik og Unio skriver på sine nettsider at en eventuell streik vil merkes i politiet, selv om uttaket skjermer medlemmer i patruljetjeneste, på operasjonssentralen eller ansatte med prioriterte etterforskningsoppgaver.

«Publikum kan oppleve redusert svartid på ordinære henvendelser, og i Sør-Vest politidistrikt vil kapasiteten ved grensekontrollen rammes. Dette kan gi forsinkelser for blant annet utenlandske arbeidere på vei inn i landet. Administrativt arbeid vil forsinkes i samtlige uttaksområder», skriver Unio.

Ifølge en oversikt fra Unio, er det ansatte ved disse uttaksstedene som vil bli tatt ut:

  • Oslo politidistrikt
  • Vest politidistrikt
  • Sør-Vest politidistrikt
  • Trøndelag politidistrikt
  • Kripos
  • Politidirektoratet
  • Politihøyskolen

Guro Elisabeth Lind er forhandlingsleder i Unio stat. Hun håper å unngå konflikt.

– Vi går inn i meklingen med ønske om å komme til enighet med arbeidsgiver. Det ble brudd i forhandlingene fordi staten ga oss et tilbud som i realiteten ville betydd at viktige statsansatte måtte gå ned i lønn. Det var selvfølgelig ikke akseptabelt for oss. Vi vet at en streik alltid rammer befolkningen, og håper at arbeidsgiver forstår nødvendigheten av å legge et anstendig tilbud på bordet, sier Lind.

Uttaket rammer også andre områder:

«Universiteter og høyskoler. Ansatte ved OsloMet, Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet, Universitetet i Stavanger og NTNU vil bli tatt ut i streik. Uttaket vil ramme administrasjon, forskning, undervisning og bibliotektjenester. Vi har også uttak i Kunnskapsdepartementet, DIKU og Utdanningsdirektoratet, noe som vil medføre forsinkelser i prosjekter og saksbehandling. Forskerforbundets medlemmer ved Meteorologisk institutt er også satt i streikeberedskap», skriver Unio videre.