UiT utsatt for alvorlig datainnbrudd

UiT Norges arktiske universitet har vært utsatt for et datainnbrudd. Hendelsen anses som alvorlig og uavklart, skriver UiT i en pressemelding.

Av: NTB   2020-12-16 11:15:07 
  Sist oppdatert 2020-12-16 11:17:14 

– Det arbeides nå med å innhente, undersøke og analysereteknisk informasjon fra UiT sine systemer i samarbeid med Uninett CERT. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Uninett CERT bistår i hendelseshåndteringen for å etablere en felles situasjonsforståelse. Forholdet er anmeldt til politiet. I tillegg er Datatilsynet og Kunnskapsdepartementet varslet.

Hendelsen er meldt til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og politianmeldt.

– Datainnbruddet er en svært alvorlig hendelse som har høyeste prioritet hos oss. Vi samarbeider tett med myndighetene og Uninett for å få en oversikt over hendelsesforløpet og potensielt skadeomfang. Av hensyn til at forholdet er anmeldt og er under nærmere undersøkelser av politiet, kan vi ikke kommentere saken ytterligere, uttaler universitetsdirektør Jørgen Fossland i pressemeldingen.

Som følge av innbruddet har UiT iverksatt flere risikoreduserende og skadebegrensende tiltak.

– Norske myndigheter, herunder Stortinget, og flere kunnskapsinstitusjoner har opplevd datainnbrudddet siste året. Trusselbildet er krevende, og i likhet med alle innenfor privat og offentlig sektor, gjennomfører vi løpende risikovurderinger og iverksetter nødvendige tiltak for å styrke IT-sikkerheten, sier Fossland.

Universitetsdirektør Jørgen Fossland vil ikke kommentere hvor omfattende innbruddet er, mer detaljert om hva som har skjedd eller hvordan innbruddet ble oppdaget.

UiT-ansatte har fått beskjed om å endre passord som følge av angrepet, opplyser Fossland til Nordlys.

Flere dataangrep

Natt til mandag ble Hurtigruten også utsatt for et storstilt dataangrep, tilsynelatende i form av et såkalt løsepengevirus.

– Dette er et alvorlig angrep. Hele Hurtigrutens globale IT-infrastruktur ser ut til å være påvirket. Hurtigruten har iverksatt omfattende tiltak for å begrense skadeomfanget av angrepet, sa Ole-Marius Moe-Helgesen, konserndirektør for IT i meldingen en pressemelding mandag.

- - - - ANNONSE - - - -