TV 2 saksøker Altibox om knapp på fjernkontrollen

Altibox mener TV 2 ikke har behov for en rettslig avklaring fordi saken handler om eventuell rett til en knapp på fjernkontroller som først skal lanseres etter utløpet av den inneværende avtalen.

TV 2 krever at TV-distributøren Altibox ikke starter produksjon av fjernkontroller uten en egen TV 2-knapp. Nå skal saken opp i retten.

Avtalen mellom Altibox og TV 2 utløper 31. mars 2022.

Nå frykter TV 2 at Altibox vil begynne å produsere fjernkontroller uten en egen TV 2-knapp, slik at dette ikke vil kunne bli en del av den neste avtalen de to selskapene skal forsøke å bli enige om før den nåværende avtaleperioden går ut. Dermed har TV 2 nå saksøkt Altibox, skriver nettstedet Rett24.

TV 2 vil derfor ha dom på at Altibox har tilbudsplikt på en slik fjernkontroll, for å unngå å «bli stilt overfor et allerede fullbyrdet faktum hvor samtidig lansering er umuliggjort, fordi fjernkontrollene når den nye avtaleperioden begynner allerede er ferdig produsert uten en TV 2-knapp», som det heter i anførselen.

«I hvilken grad distribusjonsavtalen mellom partene rent faktisk innebærer at Altibox ikke har rett til å gjøre alle nødvendige forberedelser for lansering av en fjernkontroll uten TV 2-knapp, og deretter lansere denne etter 31. mars 2022, er et materielt spørsmål som retten må ta stilling til etter hovedforhandling i saken.», skriver nettstedet videre.

Under rettssaken, som skal opp i Oslo tingrett i midten av september, krever TV 2 at Altibox får forbud mot å produsere fjernkontroller uten en egen TV 2-knapp.

Altibox mener TV 2 ikke har behov for en rettslig avklaring fordi saken handler om eventuell rett til en knapp på fjernkontroller som først skal lanseres etter utløpet av den inneværende avtalen.