Tromsø kommune orienterte om koronautbruddet på Hurtigrute skipet «Roald Amundsen»: – Totalt 35 personer har testet positivt på COVID-19

Foto: Shayne McGuire/Hurtigruten
Foto: Shayne McGuire/Hurtigruten
KORONAUTBRUDDET- PÅ HURTIGRUTEN: (Avisa-Vest) – Tromsø kommune innkalte til pressekonferanse ved 17:30-tiden lørdag. Til stede var ordfører Gunnar Wilhelmsen, kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen, konserndirektør Daniel Skjeldam i Hurtigruten (med over videolink) og fungerende leder for koronasenteret Øyvind Benjaminsen delta.
Av: Sandor Dahl   2020-08-01 15:57:22 
  Sist oppdatert 2020-08-01 17:08:02 

– Vi har akkurat fått bekreftet at to av de siste fem prøvene som har vært til analyse er positive det vil si at vi har 35 positive prøvesvar, sier ordfører i Tromsø Gunnar Wilhelmsen (Ap).

– I tillegg har vi en bekreftet koronasmittet på seilasen som ble avsluttet 24. juli. Jeg vil være tydelig på at denne smitten fortsatt er i samfunnet. Dette er et stort utbrudd, og vi skal gjøre alt som står i vår makt sammen med UNN, Hurtigruten og øvrig helsepersonell for å begrense skaden, sier Wilhelmsen.

Han forteller at det er 20 passasjerer av de til sammen 177 om bord på MS «Roald Amundsen.» som man ennå ikke har fått tak i.

Wilhelmsen opplyser at kommunen lørdag har begynt å teste passasjerer fra skipet. Svaret fra testene kommer søndag.

– Dette prioriteres av oss og UNN, sier Wilhelmsen.

Han benytter anledningen til å minne om de gjeldende smittevernrådene.

– Hold avstand, vask hendene og host i albuen, sier Wilhelmsen.

Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen i Tromsø kommune oppfordrer alle passasjerer på siste seilas til å teste seg for koronasmitte.

De som var på MS Roald Amundsen mellom 17. til 31. juli, må i karantene i ti dager. Karantenen gjelder fra man gikk av skipet. Den ene seilasen var fra 17. til 24. juli, mens den andre varte fra 25. til 31. juli. Seilasene hadde samme besetning, men forskjellige passasjerer.

– 33 av de 35 som har fått påvist Covid-19 er fra Filippinsk bakgrunn. De to øvrige er fra Tyskland og Norge, sier Konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam.

– Én av hypotesene vi har er at smitten har kommet med en av våre besetninger fra Filippinene. Ytterligere smittesporing må vi gjøre før vi kan vite det med sikkerhet, sier Skjeldam.

69 kommuner berørt av koronautbruddet på Hurtigruten

FHI har varslet 69 kommuner om å følge opp i underkant av 400 passasjerer fra de to seilasene med MS Roald Amundsen som er berørt av koronasmitte. Passasjerer som har vært på de to seilasene det gjelder må i karantene.

Smittesituasjonen gjelder to seilaser med MS Roald Amundsen, en fra 17.–24. juli, og en fra 25.–31. juli. Hurtigruten oppgir at seilasene hadde samme besetning, men forskjellige passasjerer. 33 av mannskapet er blitt bekreftet smittet med covid-19. I tillegg har én av passasjerene fra den første seilasen testet positivt. 

– Dette er allerede et stort utbrudd, og vi er bekymret for ytterligere spredning, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Kommunene det gjelder er spredt over samtlige fylker i Norge. 

Slik er fordelingen i fylkene: Antall kommuner for hvert fylke står i parentes: Agder (4), Innlandet (5), Møre og Romsdal (3), Nordland (4), Oslo (1), Rogaland (8), Troms og Finnmark (7), Trøndelag (7), Vestfold og Telemark (5), Vestland (7), Viken (18). 

Passasjerer må i karantene

Passasjerene på de to seilasene må i karantene, og følges opp av den lokale helsetjenesten der de bor. Karantenen gjelder i ti dager etter man gikk av skipet.

Tromsø kommune tester nå alle passasjerer som oppholder seg i kommunen. Dette er noe også andre kommuner bør vurdere. FHI er i dialog med kommunene om videre oppfølging av passasjerene.

Alvorlig med smitte på cruiseskip

– Vi ber også passasjerer fra seilasene som oppholder seg i andre kommuner enn der de er folkeregistrert ta kontakt med kommunen hvor de oppholder seg for å informere om at de er i karantene i kommunen. Da kan de også få råd fra den lokale kommunehelsetjenesten der de er, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI).

Kontakt med helsetjenesten om koronasmitte kan være ulikt organisert i de ulike kommunene, så folk bør sjekke nettsiden til kommunen de oppholder seg i.

– Smitte på denne typen cruiseskip er alvorlig, og vi jobber nå med å sikre at passasjerer og mannskap blir ivaretatt av helsetjeneste og kommunehelsetjeneste.

FHI jobber også med å få en nasjonal oversikt over eventuelle nye tilfeller knyttet til utbruddet.

- - - - ANNONSE - - - -