Toldboden i Ålesund får 75.000 i koronabot etter «smittefesten»

Festen her på Toldboden i Ålesund resulterte i et massivt smitteutbrudd. Nå har restauranten fått 75.000 i forelegg for brudd på smittevernreglene.

HR Restaurantdrift AS, som drev restaurant Toldboden i Ålesund fram til 1. mai, har blitt ilagt et forelegg på 75.000 kroner for brudd på covid-forskriften helgen 16. til 18. april.

Mange gjester ble smittet i løpet av denne helgen.

– Overtredelsen av covid-19 forskriften består i at restauranten gjentatt serverte alkohol til gjester uten at de også ble servert mat slik forutsatt i forskriftens bestemmelser, sier politiadvokat Mathias Häber i Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding.

Politiet opplyser at de har avhørt mange gjester og flere ansatte. Etterforskningen etterlater et klart inntrykk av at regelverket på dette punkt ikke er overholdt, skriver de videre.

– Manglende etterlevelse av den såkalte spiseplikten har ført til at mange gjester har fått servert mer alkohol enn hva de skulle ha fått. Dette har nok igjen vært en sterkt medvirkende årsak til at mange gjester synes å ha tatt lett på egen sikkerhet og de rådende anbefalinger rundt smittevern, heter det videre i pressemeldingen.

Dersom forelegget ikke blir vedtatt vil det ifølge politiet bli lagt ned påstand om 100.000 kroner i bot, og dekning av saksomkostninger, når saken behandles i tingretten.