Tøi: Dedikerte parkeringsområder til EL-løperhjul har god effekt

Feilparkerte EL-løperhjul oppleves frustrerende, hindrer fremkommelighet og kan i de verste tilfeller lede til skader eller farlige situasjoner for andre trafikanter.

Av: Sandra Andersen   2021-02-03 16:24:40 
  Sist oppdatert 2021-02-03 16:24:41 

Pilotprosjektet evaluerer bruken av parkeringsstativ i Oslo og oppmalte parkeringsplasser i Trondheim og Oslo. Videodata viser at begge tiltakene har god effekt; over halvparten av elsparkesyklistene som avslutter turen i testområdene, parkerer i eller nær parkeringsløsningene i etterperiodene. Dedikerte parkeringsområder ser ut til å ha en god effekt, viser en fersk rapport fra Transportøkonomisk Institutt (Tøi).

El-løperhjuloperatøren Voi: – Vi ønsker handling fra politikerne

– Det skjer en revolusjon i måten vi beveger oss på i byrom, samtidig som det oppstår arealkonflikter. Dedikerte arealer er en viktig del av løsningen og viser at folk parkerer bedre når vi har disse, sier Christina Moe Gjerde, norgessjef i Voi i en pressemelding. 

Christina Moe Gjerde norgessjef i Voi. Foto: Sandor Dahl / Avisa-Vest.

I Bergen, Trondheim, Stavanger og Oslo har det vært mye debatt rundt el-løperhjul og feilparkering.

Gjerde oppfordrer nå politikere og myndighetspersoner i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger til å intensivere arbeidet med å regulere mer arealer til parkering for mikromobilitet. 

- - - - ANNONSE - - - -