Tøft å være politistudent, på Politihøgskolen under korona: – Ikke overrasket over at de er misfornøyde sier rektor.

Rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen. Foto: Politihøgskolen.

Koronaviruset har gått hardt utover hverdagen til politistudentene. Viser Studiebarometeret for 2020.

Av: Sandra Andersen   2021-02-11 20:59:31 
  Sist oppdatert 2021-02-11 20:59:32 

Studiebarometeret ble i år gjennomført for åttende gang, denne gangen også med spørsmål som konkret omhandlet hvordan studentene har opplevd tiden fra 12. mars frem til oktober-november 2020, da undersøkelsen ble gjennomført. I denne delen av undersøkelsen kommer det tydelig frem at politistudentene har fått en tøffere hverdag etter pandemiutbruddet.

93 prosent av studentene ved Politihøgskolen mener det faglige utbyttet fra 12. mars og ut studieåret var «dårligere» eller «mye dårligere» enn før 12. mars. 95 prosent savner det sosiale studiemiljøet, og 78 prosent oppga at de opplevde at undervisningstilbudet ble «betydelig redusert» etter 12. mars.

Ikke overrasket

Rektor ved Politihøgskolen Nina Skarpenes er ikke overrasket over at politistudentene er misfornøyde.

– Vi har en praktisk rettet utdanning. Det er mange fysiske aktiviteter og praktiske øvelser med tett oppfølging av studentene. Når campus stopper og undervisningen overføres til digitale flater, blir endringen stor, sier Skarpenes.

– Jeg tror vi har blitt bedre, og vi har en egenevaluering ute nå om korona-høsten. Jeg håper vi får litt bedre resultater der, sier hun.

Jobber hardt for å finne løsninger

Politihøgskolen jobber hardt med å finne digitale løsninger, og læringskurven har vært bratt.

Rektoren påpeker at studentene ser ut til å nå fastsatt læringsutbytte.

– Vi har nå gjennomført – og gjennomfører, leiropphold med operativ godkjenning for våre studenter i siste studieår. Resultatene her er ikke svekket. Studentene skal få et tilstrekkelig læringsutbytte gjennom utdanningen for å bli nyutdannet politi. Det gjelder alle fagområder, sier Skarpenes.

Alt i alt har Politihøgskolen i år fått en totalscore på 4,5 av 5 mulige poeng, og ligger dermed på topp seks i rangeringen av landets universiteter og høgskoler, etter å ha ligget på topp de siste fem årene.

– Sammen med evalueringen skolen selv har satt i gang, gir Studentbarometeret verdifull informasjon vi kan lære mye av. Vi vil nå bruke tid på å sette oss ordentlig inn i materialet og vurdere både plusser og minuser, sier rektoren.

- - - - ANNONSE - - - -