To eiendomsinvestorer tiltalt for grovt forsikringsbedrageri

Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter har tatt ut tiltale mot to eiendomsinvestorer i Bergen for grovt forsikringsbedrageri, etter at de skal ha oppgitt at større verdier av bitcoinmaskiner gikk tapt i en brann enn det som var tilfelle.

Bakgrunnen er at de to mennene på henholdsvis (40) og (41) år i august 2019 meldte inn skade til IF skadeforsikring på vegne av et eiendomsselskap, hvor det ble fremsatt krav om 657.467 kroner i forsikringsoppgjør for tap av 39 kryptovalutautvinnings-maskiner i en brann.

Opplysningene ble gjentatt av de to i samtale med If i november samme år.

Forsikringsselskapet IF fattet imidlertid mistanke om at opplysningene ikke var korrekte, og igangsatte derfor egne undersøkelser. Det ble avdekket at det var 25 maskiner som gikk tapt i brannen, altså 14 færre kryptovalutautvinnings-maskiner enn det som var oppgitt på skadeskjemaet fra de to eiendomsinvestorene.

Forsikringsbedrageri har en strafferamme på to år. Men når forsikringsbedrageriet anses som grovt, øker strafferammen til seks år. Det er skjerpende om handlingen er begått i fellesskap eller har et planlagt eller organisert preg, og dette understrekes også av tiltalen.

– Forsikringsbedrageriet er grovt fordi det særlig legges vekt på at det har hatt til følge en betydelig økonomisk skade og er begått av flere i fellesskap, heter det i tiltalen

Påtalemyndighetene har også lagt ned påstand om erstatning til If Skadeforsikring NUF.

Det er satt av to dager til rettssaken i Hordaland tingrett, 26. og 27 oktober.

Nettstedet estatevest.no omtalte saken først.