Terje Rootwelt ansatt som administrerende direktør i Helse Sør-Øst

Terje Rootwelt ansatt som administrerende direktør i Helse Sør-Øst. Foto: Helse Sør-Øst.

– Vi er godt fornøyd med at Rootwelt har takket ja til stillingen, sier styreleder Svein Gjedrem.

Terje Rootwelt er lege og kommer fra stillingen som klinikkleder for Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus HF. Rootwelt har også vært viseadministrerende direktør samme sted. 

– Terje Rootwelt har solid erfaring som han tar med seg inn i stillingen. Ikke minst har styret lagt vekt på hans bakgrunn fra ledelse i sykehus, sier styreleder Gjedrem.

– Som styreleder vil jeg også takke Jan Frich, som har vært konstituert som administrerende direktør, sier Gjedrem. – Han har med sin faglige tyngde og brede kompetanse sørget for å holde virksomheten på stø kurs, sier Gjedrem.

Terje Rootwelt ser fram til å tiltre stillingen 20. september.

– Dette er en spennende jobb jeg gleder meg til å ta fatt på, sier Terje Rootwelt. Jeg har i mange år hatt faglig samarbeid med de andre sykehusene i regionen, nå tar jeg med meg denne erfaringen inn i en ny rolle. Samtidig vet jeg at dette ikke er noen lett jobb – det er mange sterke meninger når vi skal utforme helsetilbudet i en region som omfatter halvparten av Norges befolkning, sier Rootwelt