Staten tilbyr 962 millioner til bøndene i jordbruksoppgjøret

I forrige uke gikk bøndene ut og ba om et klekkelig lønnsoppgjør: 2,1 milliarder. Staten svarte med et tilbud på 962 millioner.

Bøndene mener de har behov for å bli møtt med en økonomi som gjør det mulig å produsere norsk mat, nå og i framtiden. Slik er det ikke nå, mener de. I forrige uke la de fram et krav som både handlet om kroner og øre, men også om bedre velferdsgoder.

Staten tilbyr en ramme på 962 millioner kroner i jordbruksforhandlingene. Det er langt lavere enn bøndenes krav på 2,1 milliarder kroner.

Økningen vil gi en inntektsvekst på rundt 4,5 prosent og vil finansieres med økte bevilgninger over statsbudsjettet på 490 millioner kroner.

– Urovekkende lavt, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag om tilbudet som blir lagt fram på en pressekonferanse tirsdag formiddag.

Han mener tilbudet fra regjeringen ikke anerkjenner alvoret i den økonomiske situasjonen i landbruket.

– Tilbudet vitner om stor avstand til hvordan bøndene har det og hva som skal til for å drive matproduksjon framover. Det virker ikke som om regjeringa forstår den store uroen i næringa, sier Bartnes.

Jordbruksforhandlingene er den årlige forhandlingen mellom bondeorganisasjonene og staten. De forhandler om jordbruksavtalen, som bestemmer hvilken pris bonden skal få til råvarene sine, hvor store budsjettoverføringer som skal gå til jordbruket og hvordan disse pengene skal fordeles.