Spansk selskap vant milliardkontrakten: skal bygge Sotrasambandet

Tirsdag presenterte Statens vegvesen vinneren av konkurransen om å bygge milliardprosjektet Sotrasambandet. Foto: Statens vegvesen

Flere utenlandske gigantselskaper meldte seg på konkurransen om tidenes største samferdselskontrakt i Norge.

Men til slutt var det spanske selskapet Sotra Link som vant kontrakten om å bygge Sotrasambandet til en kostnad på 23,1 milliarder kroner. Selskapet har engasjert Norconsult og Multiconsult som rådgiver- og prosjektering. I tillegg inngår selskapene PINI fra Sveits, FCC fra Spania og Intertoll fra Ungarn i arbeidet med gjennomføring av prosjektet.

Det ble klart kun få dager etter at samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) meldte at prosjektet får en gigantisk kostnadssprekk.

Grunnen til det er, ifølge Statens Vegvesen, at de to tilbudene som lå på bordet var høyere enn forventet.

– Det er et betydelig beløp. Det handler om milliarder, sa Hareide til BT 2. september. Han varslet samtidig at regjeringen vil foreslå å øke kostnadsrammen for å sikre gjennomføring av prosjektet. Den nye budsjettrammen er foreslått til 23,1 milliarder kroner – en økning på 3,6 milliarder fra forrige beregning.

– Tilbudsprosessen med de to tilbyderne har vært meget god og konstruktiv. Gjennom flere måneder med hardt arbeid har leverandørene vist et stort engasjement for å sikre gjennomføring av OPS kontrakten av Sotrasambandet. Sotra Link hadde best tilbudspris, og i tillegg fått mest fradrag for merverdi de bringer inn i prosjektet, sier prosjektsjef Arve Tjønn Rinde i en pressemelding.

Gigantprosjektet er utsatt en rekke ganger, og skulle egentlig vært ferdigstilt i år. I tillegg er det blitt 19 milliarder kroner dyrere enn forventet.

Kontrakten er den største enkeltkontrakten som er inngått av Statens vegvesen opp gjennom alle tider, og den største kontrakten som er tildelt i EU hittil i 2021. Totalrammen for prosjektet er estimert til 23,1 milliarder kroner, inklusive forberedende arbeider som har pågått siden 2018. Rammen vil bli endelig fastsatt etter stortingsbehandling i desember i år.

Modellen for Sotrasambandet er et såkalt OPS-samarbeid (offentlig-privat-samarbeid), hvor selskapet som bygger også skal drive og vedlikeholde sambandet i 25 år. Normalt i bompengeprosjekter er det staten eller fylket som tar på seg finansieringen.

Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik er svært fornøyd med at OPS-kontrakten er tildelt.

– Sotra Link har levert et meget konkurransedyktig tilbud for gjennomføring av Sotrasambandet og tar et betydelig ansvar og risiko for at prosjektet gjennomføres til avtalt tid og pris. Selskapene bak Sotra Link har lang erfaring med gjennomføring av OPS kontrakter og lang erfaring med bygging av hengebro og tunneler. Vi ser fram til et tett samarbeid med Sotra Link mange år framover.

Sotra Link har levert en effektiv gjennomføringsplan og vil innen kort tid etablere en prosjektorganisasjon lokalt.

– Dette er meget proaktivt av Sotra Link og bidrar til å skape trygghet rundt trafikkåpningsdatoen av fire felts veganlegget – 1.juni. 2027, sier utbyggingsdirektør Davik i pressemeldingen.

Skal stå ferdig i 2027

Selskapet kan komme i gang med forberedende arbeid i høst, og med anleggsarbeid i løpet av 2022/23. Men først skal kontrakten skrives. Før den er på plass skal endelig plan for finansiering vurderes og gjennomgås av selskapet.

– Vi er allerede gjennom tilbudsprosessen blitt gjort kjent med at Sotra Link har knyttet til seg flere norske entreprenører, råvareleverandører og underleverandører til gjennomføringen av prosjektet. Et så stort prosjekt har et enormt behov for lokale og nasjonale bidragsytere i prosjektgjennomføring. Slik vi ser det har Sotra Link gjort en meget god jobb og etablert et tett samarbeid med flere lokale bidragsytere, sier prosjektsjef Rinde.

Går alt etter planen, skal den nye riksveien mellom Kolltveit i Øygarden kommune til Storavatnet i Bergen kommune åpnes for trafikk 1. juni 2027.