Solberg: Slik skal Norge gjenåpnes

Statsminister Erna Solberg (H) redegjorde for Stortinget for hvordan samfunnet skal åpnes igjen onsdag. Foto: Stortinget.

Statsminister Erna Solberg (H) redegjør Stortinget for hvordan samfunnet skal åpnes igjen. Norge skal åpnes trinn for trinn.

Av: NTB   2021-04-07 11:57:20 
  Sist oppdatert 2021-04-07 12:47:54 

– Vi kan ikke med sikkerhet si når ulike deler av samfunnet kan åpne opp, målet med en gjenåpningsplan er å ha forutsigbarhet, men sier at det er mye usikkerhet fortsatt, sier Statsminister Erna Solberg (H).

Solberg sier videre at planen ikke inneholder datoer, fordi den skal bygges på data.

– Planen vil bli mer og mer konkret jo nærmere vi kommer de ulike trinnene, sier statsministeren.

Gjenåpningen består av fire trinn. Vi må vente i tre uker før vi går videre til neste trinn.

Barn og unge vil prioriteres først når regjeringen skal åpne opp samfunnet. Deretter kommer hensynet til arbeidsplasser og næringsliv.

Norge skal åpnes trinnvis

Solberg sier situasjonen vil bli vurdert basert på tre sjekkpunkter:

 • Smittesituasjon og sykdomsbyrde.
 • Kapasitet i helsetjenesten.
 • Vaksinasjon.

Hun sier at smittetallene må være lave og stabile før vi kan åpne opp.

Nå etter påske skal det startes med massetesting på skolen for å raskere gå til nye trinn i gjenåpningsplanen.

Slik skal Norge gjenåpnes:

Første trinn i gjenåpningsplanen kan skje neste uke, da regjeringen skal vurdere å reversere de nasjonale tiltakene som ble innført 25. mars.

Trinn 1: Lette på tiltak som ble innført før påske. Det vil blant annet si å vurdere:

 • Inntil 5 gjester i private hjem.
 • Arrangementer som kun samler personer fra én kommune kan gjennomføres.
 • Skjenking til kl. 22, med krav om matservering.
 • Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 meter.
 • Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser.
 • Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter i faste tilviste plasser

Trinn 2: Det åpnes for:

 • Økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.
 • For besøk i private hjem åpner vi forsiktig fra 5 til 10 gjester, fordi vi vet at mye av smittespredningen nettopp har skjedd i slike sammenhenger.
 • For private arrangementer i leide lokaler vil det blir åpnet for inntil 20 personer
 • Skjenketiden utvides til kl. 24.00 og kravet om matservering fjernes.
 • Arrangementer kan gjennomføres med 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser.
 • Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening innenfor kommunen. Innendørs vil det være en antallsbegrensning på 100.
 • For voksne i breddeidretten åpnes det gradvis for organisert trening både ute og inne i grupper på inntil 20 personer. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten.
 • Reiser innenlands kan gjennomføres.
 • Rådet om å unngå reiser til utlandet opprettholdes, med mindre reisen er strengt nødvendig. Det vil fortsatt være stenge krav om karantene og testing for de som kommer inn i landet.
 • Det vil komme lettelser for familiebesøk fra utlandet, både fra EØS-området og tredjeland. Vi vil blant annet vurdere åpning for innreise for kjærester og besteforeldre.
 • Det vil også komme lettelser for prioriterte grupper med arbeidsreisende fra utlandet.

Trinn 3: Her vil det kunne lempes ytterligere på restriksjoner både i det private og det offentlige rom.

 • Det åpnes for at en kan ha 20 gjester hjemme. 50 personer skal kunne møtes på private arrangementer i leide lokaler.
 • For offentlige arrangementer vil det bli gjort egne vurderinger som knyttes opp mot eventuell bruk av hurtigtester og koronasertifikat.
 • Det blir normale skjenketider, men det vil fortsatt være krav om registering og god avstand mellom gjester.
 • Vi vil fortsatt ønske at flest mulig jobber på hjemmekontor.
 • I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranser.
 • Toppidrettsutøvere kan nå drive tilnærmet normal idrettsaktivitet.
 • Vi vil også åpne for mer utenlandsreiser, men med fortsatt krav til karantene og testing. Disse kravene kan imidlertid bli endret fra i dag. Også for reiser utenlands vil vi vurdere hvordan koronasertifikatene kan brukes.
 • Det vil også åpnes for mer normal arbeidsinnvandring.

Trinn 4: Mye vil kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være krav til smitteverntiltak, avstand og at man er hjemme når man er syk eller i karantene. Det kan fortsatt være behov for noe hjemmekontor.

Det vil fortsatt være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter, men det må vurderes løpende. Det kan fortsatt være aktuelt med innreiserestriksjoner, særlig for reisende fra tredjeland. En må regne med at det kan være krav om karantene og test for reisende fra enkelte områder. Også reglene som gjelder for innreise, må løpende vurderes.

Vurderer egne regler for vaksinerte

Regjeringen vurderer å innføre egne regler for vaksinerte personer, opplyser statsminister Erna Solberg.

Hun sier til Stortinget at det kan bli aktuelt å åpne opp for fritak fra hjemmekontor, innreisekarantene og ventekarantene, blant annet.

Vaksinerte kan muligens også få ta imot flere på besøk.

– Dette vil vi komme tilbake til, sier Solberg.

Samtidig sier hun at regjeringen jobber med å lage et koronasertifikat som er i tråd med internasjonal praksis, og et forenklet koronasertifikat som kan brukes nasjonalt.

– For å kunne dokumentere at vi er vaksinert, at vi har tatt en koronatest, eller har naturlig immunitet etter gjennomgått covid-19, jobber vi nå med å lage et koronasertifikat, sier statsminister Erna Solberg (H).

Breddeidrett for voksne vil snart åpne

Den voksne breddeidretten har ligget brakk siden koronapandemien rammet Norge. Regjeringen åpner gradvis for organisert trening på inntil 20 personer.

Det kom fram da statsminister Erna Solberg var på talerstolen i Stortinget onsdag. Der la hun fram regjeringens plan for gjenåpningen av samfunnet.

Organisert trening for voksne breddeidrettsutøvere ligger på trinn to i den fire trinn store planen. Den gjelder både innen- og utendørs. Konkurranseaktivitet er plassert på trinn tre.

Det er lagt opp til tre uker mellom hvert trinn før de innføres.

Idretten har vært hardt rammet av koronarestriksjoner i over ett år. Det har særlig gått utover breddeaktiviteten for voksne, som har hatt konkurransenekt siden 12. mars i fjor.

Hele 2020-sesongen for alle bak toppidretten gikk fløyten.

Breddeidretten trodde de fikk et lysglimt allerede for et halvt år siden. Da la regjeringen fram en plan som i etappevis skulle få voksne over 20 år tilbake i aktivitet. Men en ny bølge med koronasmitte stoppet oppmykningen.

17. mai?

Statsminister Erna Solberg (H) sier det er for tidlig å si hva som gjelder 17. mai, men at regjeringen vil komme tilbake i siste halvdel av april med nærmere informasjon om råd og anbefalinger for feiring av nasjonaldagen i år.

– Når det gjelder rammer for festivaler, konserter og andre arrangementer gjennom sommeren vil regjeringen komme tilbake til dette tidlig i mai, sier hun.

FHI: Bør være forsiktige med å gi fordeler til vaksinerte

I sin redegjørelse til Stortinget sier statsminister Erna Solberg at regjeringen utreder om en forenklet utgave av kronasertifikat kan brukes nasjonalt for å åpne opp raskere. Det er ikke klart hva dette vil innebære.

I det faglige grunnlaget FHI har levert til regjeringen, peker de på at å knytte fordeler til det å ha blitt vaksinert har flere problematiske aspekter, særlig når det ikke er lik tilgang til vaksine.

«Det kan også gi en opplevelse av at vaksinasjon egentlig ikke er frivillig, særlig når vaksinestatus er avgjørende for sosiale interaksjoner, reiser, eller i jobbsammenheng», skriver instituttet.

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver at man derfor generelt bør være tilbakeholden med å knytte spesifikke goder til vaksinasjon, men heller ha som målsetting at flest mulig vil la seg vaksinere slik at man kan gi lettelsene/godene til alle uavhengig av vaksinasjonsstatuser.