Smittevernoverlege Karina Koller Løland i Bergen har sagt opp jobben – kritiserer kommunen for måten hun er brukt under pandemien

Smittevernoverlege Karina Koller Løland i Bergen har sagt opp jobben etter kun åtte måneder i stillingen.

Av: Sandor Dahl   2020-11-21 13:20:18 
  Sist oppdatert 2020-11-21 14:47:09 

Koller Løland kritiserer Bergen kommune for måten de har brukt henne under koronapandemien.

– Jeg har aldri under pandemien sittet plassert på et slikt sted i organisasjonen at jeg kan få gjort jobben min på en effektiv måte. Det har vært utfordrende, og da er det vanskelig å ha det overordnede smittevernfaglige rådgivningsansvaret i Bergen kommune, sier hun til BA.

Koller Løland har bare hatt jobben som smittevernoverlege i åtte måneder – siden mars på pandemien startet. Men hun har ikke vært en del av den innerste krisestaben i kommunen.

Hun har ingen konkret, ny jobb i sikte.

– Jeg regner med at det er noen som har behov for en spesialist i samfunnsmedisin og allmennmedisin som kan litt om smittevern nå i disse tider, sier Koller Løland til avisen.

Byrådet og krisestaben har de siste dagene fått kritikk for manglende åpenhet rundt smitteverntiltakene i Bergen.

Har vært krevende

Løland sier til Bergens Tidende lørdag ettermiddag at jobben har vært krevende og at hun har måttet jobbe hardt for å bli sett og hørt.

Hun synes også at det har vært en påkjenning at kommuneoverlegene har vært underbemannet hele veien.

– Når man i tillegg må jobbe så hardt ellers for å bli sett og hørt, blir det litt mye, sier Løland.

Hun skal etter planen jobbe ut oppsigelsestiden.

– Vi får se om jeg klarer å holde ut. Såpass belastende har det vært. Men jeg er veldig glad i faget, alle kollegaene mine og i fagmiljøet, sier Løland til avisen.

Smittevernoverlegens hovedoppgave er å gi medisinskfaglige råd opp mot kriseledelsen, kommunen og befolkningen for i størst mulig grad å trygge befolkningen der i blant:

  • Utarbeide forslag til plan for helsetjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer, herunder beredskapsplaner og – tiltak, og organisere og veilede dette arbeidet.
  • Ha løpende oversikt over de infeksjonsepidemiologiske forhold i kommunen.
  • Utarbeide forslag til forebyggende tiltak for kommunen.
  • Bistå kommunen, helsepersonell og andre i kommunen som har oppgaver i arbeidet med vern mot smittsomme sykdommer.
  • Gi informasjon, opplysning og råd til befolkning om vern mot smittsomme sykdommer.
  • Utføre alle andre oppgaver som følger loven, og medvirke til effektive tiltak for å forebygge smittsomme sykdommer og motvirke at de blir overført. Hastevedtak om tvangsdiagnostikk eller tvangsbehandling er en slik oppgave.
  • Overordnet faglig ansvar for smittevernkontorets tilbud til nyankomne flyktninger.
  • Andre samfunnsmedisinske oppgaver.

    Kilde: Bergen kommune.

Avisa-Vest har foreløpig ikke lyktes å komme i kontakt med Bergens byrådsleder Roger Valhammer (Ap) eller helsebyråd Beate Husa (KrF).

- - - - ANNONSE - - - -