Sian-markeringen møtt av støyende motdemonstranter på Østre Torg i Hamar: -Politiet vi er godt fornøyd med markeringen.

Motdemonstranter trommet på barrikadene og ropte slagord for å overdøve Sian-markeringen på Østre Torg i Hamar lørdag ettermiddag. Stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt er godt fornøyd med dagens markering. Rundt 150 personer møtte opp.

Av: NTB og Sandor Dahl   2020-09-12 13:16:25 
  Sist oppdatert 2020-09-12 13:49:44 

Markeringen startet klokken 13 ved at Sian-leder Lars Thorsen holdt en appell der han snakket om det gruppen kaller islamproblemet. Han kritiserte samtidig politiet for å tillate ordensforstyrrelser og motdemonstrantene for å utsette Sian for «støyterror».

Sian står for Stopp islamiseringen av Norge.

Det var satt opp barrikader for å holde Sian og motdemonstrantene fra hverandre, og politiet hadde møtt mannsterkt opp.

Motdemonstrantene ropte slagord, viste fingeren, trommet og ristet i barrikadene og spilte på trompet og blokkfløyter for å overdøve Sian-lederen.

Tre personer ble bortvist fra stedet på grunn av ordensforstyrrelser, ifølge Innlandet politidistrikt.

Det har de siste ukene vært bråk og uro i forbindelse med flere Sian-markeringer.

I Bergen ble Thorsen angrepet av ungdommer, mens politiet slo hardt ned på motdemonstrantene.

I Oslo rev Sian-profilen Fanny Bråten i stykker og spyttet på sider fra Koranen under en markering som ble arrangert utenfor Stortinget, og 29 demonstranter ble satt i arresten.

Politiet: – Vi er godt fornøyd med markeringen

Stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt forteller til Avisa-Vest at politiet er godt fornøyd med markeringen som har vært på Østre Torg i Hamar lørdag ettermiddag.

– Vi er glad for at det ble en fredelig markering. De fremmøtte har forholdt seg til politiets sikkerhetstiltak og vi ønsker å takke Hamars befolkning som har fulgt politiets oppfordringer, sier stabssjef Pål Erik Teigen.

Politiet har hatt god dialog med de involverte i forkant og underveis i markeringen, og politiet har hatt god kontroll under markeringene.

– Kan du bekrefte at tre personer er bortvist fra markeringen?

– Det er korrekt tre personer er bortvist, de fulgte politiets anmodning og forlot stedet, sier stabssjefen.

– Føler politiet at strategien som ble lagt med og visitere folk på forhånd har fungert?

– Ja når du ser på torget så har vi mulighet til og gjøre det, så det gir oss et godt grunnlag for å gjennomføre visitasjon av folk. Men jeg vet ikke om det er beslaglagt noen under dagens markering, men vårt opplegg har fungert som vi har planlagt, sier Teigen.

– Er måten dere har gjort det på noe dere vil dele med andre politidistrikt rundt i landet?

– Vi har tett dialog med våre nabo-politidistrik så det er klart vi vil dele våres erfaringer med de. Vi vil også dele våre erfaringer med politidistrik som skal ha markeringer i fremtiden, sier Teigen.

- - - - ANNONSE - - - -