Sexarbeider bortvist fra Norge – utgjør en trussel mot folkehelsen

Oslopolitiet har utvist en sexarbeider fra Norge. Kvinnen skal ha hatt minst 20 kunder i uken og skal ha kommet til Norge i desember, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding fredag.

Av: Sandor Dahl   2021-01-08 14:25:48 
  Sist oppdatert 2021-01-08 14:25:50 

Samme måned kontrollerte politiet den utenlandske kvinnen, som hadde opphold i Europa. Formålet hennes med å komme til Norge var å jobbe som sexarbeider.

Politiet skriver at kvinnen dokumenterte at hun hadde overholdt karantenekravet som gjaldt da hun ankom Norge i desember.

– Etter karantenetiden skal hun ha betjent minimum 20 klienter i uken. Kvinnen opplyste at hun ikke tok andre forhåndsregler enn å spørre om de var forkjølet eller hadde korona, skriver politiet videre.

– Oslo politidistrikt ser alvorlig på det som er avdekket, og vi understreker at politiet ikke bare jobber i straffesporet når det gjelder brudd på smittevernbestemmelsene, men også jobber for å forebygge smittespredning i samfunnet generelt, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen i pressemeldingen.

Ikke overholdt smittevern

I utvisningsvedtaket står det blant annet at antallet nærkontakter ikke bør overstige ti personer i løpet av en uke.

Det står også at UDI anser at kvinnen utsetter seg selv, kunder og omgivelser for en betydelig smitterisiko ved å ha et høyt antall nærkontakter og begrensede muligheter for å avdekke om kundene er smittet eller i karantene.

«Etterlevelse av smittevernreglene er et svært viktig tiltak for å forhindre og begrense videre utbredelse av covid-19 i Norge. Når personer bevisst bryter retningslinjene, til tross for at de er kjent med disse, vises det manglende respekt både for bestemmelsene og for folkehelsen. Dette sees på som alvorlig.» Heter det i pressemeldingen.

- - - - ANNONSE - - - -