Samferdselsminister Knut Arild Hareide varsler at det vil komme en ny veileder for luftfarten.

Av: Sandor Dahl, Journalist   2020-04-28 15:05:52 
  Sist oppdatert 2020-04-28 15:05:54 

På den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen i Norge deltok justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H), finansminister Jan Tore Sanner (H) og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

– Sjokket som preger norsk økonomi er det mest alvorlige vi har sett i fredstid. Aktivitetene har bremset kraftig opp, permitteringene har skutt i været, men regningene, de fortsetter å komme, sier Jan Tore Sanner

Sanner sier at de økonomiske tiltakene regjeringen har iverksatt gir folk trygghet i ei tid da usikkerhet er noe av det aller tyngste å bære.

– I rekordfart har vi fått på plass en omfattende og bedre kompensasjonsordning for næringslivet. Den er enkel å bruke, men skal være vanskelig å misbruke.

Halverer egenandel

Den har vært i bruk ei drøy uke, og 13478 bedrifter har allerede fått utbetalt støtte, slik at de kan dekke kostnader som ikke forsvinner selv om aktiviteten går ned og ansatte blir permittert.

– Ordningen er utformet for å unngå konkurser og oppsigelser. Da er det viktigere at de fleste bedriftene får penger rakst enn at ordningen treffer perfekt eller 100 prosent rettferdig. Det har vi varslet hele tiden og slik ble det.

Sanner forteller videre at egenandelen som bedrifter må betale dersom de ikke er stengt ned av staten nå vil bli halvert.

– Innspillene vi har fått og vurderingene vi har gjort, tilsier at egenandelen på 10 000 kroner er litt høy. Den vil derfor bli halvert til 5000 kroner fra og med søknaden for april. Ifølge anslagene våre vil det føre til at rundt 10 000 flere bedrifter vil bli omfattet av ordningen.

Etter spørsmål fra pressen sier Sanner at man må sette grenser ved en ordning, og dermed vil noen falle under grensen.

– Alle får ikke kompensert for alt. Vi gjør noen justeringer som gjør at flere kan komme inn under kompensasjonsordningen.

Veileder for Norsk luftfart

Samferdselsminister Knut Arild Hareide varsler at det vil komme en ny veileder for luftfarten.

– Helsedirektoratet og FHI har etter dialog med Luftfartstilsynet laget en egen smittevernveileder for luftfarten. Den gir konkrete råd for virksomhet i luftfarten som kan sørge for smittevernfaglig og forsvarlig drift. Et av de viktigste rådene er at passasjerer og ansatte følger de generelle rådene om hånd- og hostehygiene, sier Hareide.

Anbefalingene går blant annet ut på at personer med symptomer på luftveisinfeksjon ikke bør reise med fly, og det skal være ett tomt sete mellom hver passasjer i sideretningen. Det kan sitte passasjerer på hver side nærmest midtgangen. Det kan sitte passasjerer på alle rader. Flyselskapene må sørge for god tid til å fylle opp og tømme fly.


– Tilstrekkelig avstand mellom passasjerer er viktig, både på flyplass og i lufta. Inne i flykabinen er det god filtrering og utskiftning av lufta. Det er mulig å begrense kontakten mellom ansatte og passasjerer. Hvis de følger gjeldende råd og virksomheten gjennomfører kompenserende tiltak for å begrense smitte, kan helsemyndighetenes generelle anbefaling om én meters avstand mellom personer fravikes, sier Hareide.

Bygger opp testsystemer

Flere barn i Storbritannia har vært rammet av en betennelsessykdom. Det har reist spørsmål om det har en sammenheng med Covid-19.

– De rapportene vi har fått viser at det er for tidlig å trekke konklusjoner om betennelsessykdommen har sammenheng med Covid-19, sier Line Vold ved Folkehelsedirektoratet (FHI).

Espen Nakstad i Helsedirektoratet forteller at de er i ferd med å bygge opp testsystemene og bygge opp kapasitet i kommunene.

– Analysekapasiteten begynner å bli veldig god. Vi ønsker en beredskap for å få testet veldig mange. Det blir litt større belastning for bykommuner enn for mindre kommuner, sier han.

Det er opp til hver enkelt kommune hvordan de vil bruke ressursene.

- - - - ANNONSE - - - -