Samferdselsminister Hareide: – Midlertidig færre flygninger på enkelte regionale flyruter

For å tilpasse tilbudet til etterspørselen vil det fra 1. desember være noen færre flygninger på enkelte regionale ruter, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Av: Sandra Andersen   2020-10-16 09:20:48 
  Sist oppdatert 2020-10-16 12:24:11 

– Den ekstraordinære situasjonen vi er i har store konsekvenser for hele samfunnet, og rammer transportsektoren spesielt hardt. Derfor er det nødvendig å gjøre noen justeringer for å tilpasse tilbudet til etterspørselen på enkelte av FOT-tilbudets strekninger. Flytilbudet vil fortsatt være godt, og vi vil sammen med operatøren fortløpende vurdere behovet for å gå tilbake til normalt rutetilbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i meldingen.

Flygningene det vil gjelde er noen ruter i Lofoten, på Helgeland, i Trøndelag og på Vestlandet, og er midlertidig. Hensikten er å tilpasse tilbudet til etterspørselen gjennom vintersesongen, som forventes å være lavere enn i tidligere år grunnet covid-19-situasjonen.

– Folk reiser mindre enn før, og det er noe som dessverre ser ut til å vare en stund. Vi ønsker ikke å ha tomme fly i lufta, og basert på forslag fra Widerøe har vi konkludert med at reduksjon på noen strekninger er nødvendig. Disse strekningene vil likevel ha flere daglige avganger på hverdagene, sier Hareide.

Pasientreiser og juletrafikken blir ivaretatt

Tilpasningen gjøres kun på ruter hvor det i utgangspunktet er et tilbud med et relativt høyt antall daglige avganger, og det er avgangene med lavest etterspørsel som inntil videre kuttes. Dette gjelder i hovedsak avganger midt på dagen. Departementet har tett dialog med Helse Nord, og pasientreisebehovene i Nord-Norge er ivaretatt med denne endringen. Det vil være tilstrekkelig med kapasitet til å håndtere juletrafikken, og operatøren vil gjøre nødvendige tilpasninger for å ivareta dette hensynet, skriver Samferdselsdepartementet i meldingen.

Tabellen under viser antall avganger fra 1. desember 2020 på de berørte rutene, med ordinært antall avganger i parentes.

imagem32z.png

Endringene forventes å ha varighet gjennom vintersesongen, med mindre etterspørselssituasjonen endres. I henhold til Samferdselsdepartementets avtaler med operatørene på de regionale flyrutene vil staten måtte kompensere for deler av inntektstapet som følger av covid-19-situasjonen. Besparelsen for staten utgjør i denne sammenheng rundt 1 million kroner per uke.

På FOT-ruten Røros – Oslo, som opereres av Air Leap, har Samferdselsdepartementet inntil videre gitt operatøren tillatelse til å benytte et innleid større fly og besetning. Dette gjør at flyruten kan opereres i kobling med den kommersielle flyruten Ørland – Oslo samtidig som setekapasitetskravet til/fra Røros ivaretas. Dette sikrer at også Ørland-ruten opprettholdes, og bidrar til å redusere merkompensasjonsbehovet til operatøren, skriver de i meldingen.

- - - - ANNONSE - - - -