Billigere buss og bane visst Skyss for gjennomslag for sitt forslag

Skyss har kommet med sin anbefaling på hvordan de 55 ekstra årlige millionene fra regjeringen til lavere kollektivpriser skal brukes.

Som følge av spetakkelet i regjeringen da Fremskrittspartiet (Frp) fremdeles var i regjering i fjor høst, ble de enige med de andre regjeringspartiene om å kutte bompengene med 55 millioner kroner årlig i Bergen, samtidig som kollektivprisene skulle kuttes tilsvarende.

– Bompengekuttet blir etter alt å dømme på de nye ytre bomstasjonene, noe byråd Thor Haakon Bakke varslet forrige uke. Et priskutt på ni prosent i ytre ring tilsvarer en nedgang på 1,2 kroner i snitt per passering. Siden maksimalt antall passeringer en bilist betaler for er 60 kroner, blir maksimal besparelse 72 kroner i måneden.

For den jevne kollektivpassasjer blir besparelsen omtrent den samme. Skyss foreslår i alle fall at en går inn for å kutte prisen for periodekort innad i én sone fra 800 til 715 kroner.

Sonene for kollektiv i Hordaland.

– Tilsvarende kutt ser de for seg for de andre periodekortene. Fra 480 til 430 kroner for studenter, og fra 400 til 360 kroner for barn og honnør. Kartet over viser sonestrukturen i gamle Hordaland fylke.

Sone A som inkluderer Bergen, Askøy, Øygarden, Alver og storparten av Bjørnafjorden kommune, står for 95 prosent av alle kollektivreisene i Hordaland.

Endringene skal først behandles politisk.