Romerikes Blad: Forsvareren til moren i 30-årene vi ber om full psykiatrisk undersøkelse av hun

Barnedrapene på Lørenskog: (Avisa-Vest) – Forsvareren til moren som er siktet for drap på barna sine på Lørenskog, ber om full psykiatrisk undersøkelse av moren.

Av: Sandor Dahl   2020-07-31 09:23:26 
  Sist oppdatert 2021-04-08 16:34:49 

En kvinne i 30-årene er siktet for å ha tatt livet av sine to, små barn i en leilighet i Lørenskog søndag 19. juli. Den siste tiden har kvinnen vært innlagt på akuttpsykiatrisk avdeling på Ahus, hvor hun også har blitt vurdert av psykologspesialist Pål Grøndahl, som har gjennomført en prejudisiell observasjon.

Målet med en slik observasjon er å avklare om det er mulig at vedkommende var utilregnelig på handlingstiden.

– Også politiet er enige i at min klient må vurderes. Det er helt naturlig å vurdere om hun i det hele tatt er strafferettslig tilregnelig. Dette er en ekstremt unaturlig handling. Hun har vært veldig opptatt av barna sine, og det strider mot all natur å gjøre noe slikt, sier forsvarer Gundhild Lærum til Romerikes Blad.

Fredag kan Lærum fortelle at hun har mottatt rapporten fra den prejudisielle observasjonen.

– Rapporten konkluderer med at det bør gjennomføres en full rettspsykiatrisk undersøkelse. Dette vil jeg be Nedre Romerike tingrett om. Vi arbeider med denne saken nå, forteller forsvarsadvokaten til avisen.

Kvinnen i 30-årene fra Lørenskog har fortsatt ikke tatt stilling til drapssiktelsen. Foreløpig har det kun vært mulig å gjennomføre ett avhør med henne.

– Kvinnen er fortsatt under helsevesenets omsorg, og vi kan ikke tidfeste når nye avhør kan finne sted, sier hun.

Forsvareren opplyser at det kan bli forsøkt et nytt avhør neste uke.