Riksadvokaten orienterte om Fagereng-saken på en pressekonferanse på fredag.

Fredag morgen kom altså meldingen om at Riksadvokaten har henlagt saken der en kvinne (27) sto siktet for drap og drapsforsøk på sine tre barn etter at hun og hennes tre barn ble funnet i vannet ved Fagereng i Tromsø den 2. desember i fjor.

Av: Sandra Andersen   2020-09-11 11:58:18 
  Sist oppdatert 2020-09-11 19:34:45 
Se opptak fra pressekonferansen om henleggelse av Fagereng-saken i vinduet over.

Politiets etterforskning har gitt påtalemyndigheten grunnlag for å slå fast at hun drepte to av sine barn og forsøkte å drepe det tredje. Riksadvokaten henlegger saken fordi den siktede kvinnen er død.

På pressekonferansen i dag gav politistasjonssjef i Tromsø, Anita Hermandsen, førstestatsadvokat Lars Fause orienterer om Riksadvokatens beslutning, politifaglig etterforskningsleder Line Lindén og påtalefaglig etterforskningsleder Gøril Lund en orientering om etterforskningen.

Statsadvokat Lars Fause sier at det tidlig ble gitt ordre fra statsadvokaten om å snu hver stein i etterforskningen av Fagereng-saken.

– Jeg har blitt løpende oppdatert underveis i saken, sier han på pressekonferansen fredag.

Han opplever etterforskningen som grundig. 

Fause gjør rede for fire ulike hypoteser som politiet har jobber med i saken. 

Samtlige fire hypoteser ble grundig sjekket. 

– Jeg har konkludert med at kvinnen var alene om handlingen, sier han.

Politiet jobbet ut fra fire hypoteser i etterforskningen av saken:

Hypotese A: At hendelsen var en ulykke. 

Hypotese B: At en ukjent gjerningsperson, uten tilknytning til den berørte familien, sto bak hendelsen

Hypotese C: At far til barna,  annet familiemedlem, eller en person med tilknyting til familien sto bak hendelsen. 

Hypotese D: At kvinnen (27) drepte to av barna, forsøkte å ta livet av et tredje barn, for så å ta livet av seg selv. 

Politiet har konkludert med at de kan med sikkerhet konkludere om at det var hypotese D som fant sted. Alle de andre hypotesene kan utelukkes. 

Politiet sier at de har gjennomgått en rekke tekniske bevis i saken. Dette gir politiet god oversikt over hendelsesforløpet, sier politifaglig etterforskningsleder Line Lindén i politiet under pressekonferansen.

Politifaglig etterforskningsleder Line Lindén. Foto: Sandra Andersen.

– Familien hadde en tilsynelatende normal dag før hendelsen, sier Lindén.

Det er ingen holdepunkter på at faren på noen måte har bidratt eller har skyld i hendelsesforløpet. 

– Far hadde ingen skyld i hendelsen, sier etterforskningslederen. 

Kvinnen (27 gikk i vannet med barna klokka 16.40 den 2. desember, opplyser politiet. Det kan politiet si med bakgrunn i tekniske bevis. 

Klokken 16:52 ga den 27-årige kvinnen fra seg siste livstegn. 

Politiet anslår at kvinne og barn lå i vannet i 51 til 60 minutter. 

Påtalefaglig etterforskningsleder Gøril Lund. Foto: Sandra Andersen.

– Vi er sikker på at vi har fått tilstrekkelige svar til å svare på de spørsmålene vi skal, sier Gøril Lund, på spørsmål om politiet har noen ubesvarte spørsmål etter ni måneders etterforskning av saken. 

- - - - ANNONSE - - - -