Regjeringen vil dekke utgifter for bedrifter som må kaste varer som har gått ut på dato.

Mange restauranter og butikker har hatt store utgifter forbundet med store varelager som går ut på dato på grunn av smittevernrestriksjoner. Regjeringen vil nå kompensere for dette heter det i en presseuttalelse mandag kveld.

Av: Sandor Dahl   2021-03-29 21:12:55 
  Sist oppdatert 2021-03-29 21:18:36 

– Mange bedrifter, særlig i serveringsnæringen, har blitt rammet hardt av smittevernrestriksjonene. Serveringsnæringen lever av å samle folk til hyggelig lag og med de strenge smittevernsrestriksjonene som nå gjelder er dessverre ikke det mulig. Flere har meldt om at øl må tømmes ut og at mat må kastet som følge av at det går ut på dato. Nå får bedriftene penger til å dekke utgifter til utgåtte ferskvarer, sier næringsminister Iselin Nybø (V). 

Vilkårene for å få dekket tapt varelager er at det er ferskvare, i form av næringsmidler og blomster, og at tapet skyldes at virksomheten ble pålagt skjenkestopp eller å stenge. Kravet om 30 prosent omsetningsfall gjelder også for bedrifter som vil dekke tapt varelager. Regjeringen foreslår at kompensasjon for tapt varelager for perioden november 2020 til april 2021 søkes ved bruk av kompensasjonsordningen, skriver regjeringen videre.

– Ordningen er ment som hjelp til de bedriftene som har tapt mye i perioden med de strengeste smitteverntiltakene. Hvis vilkårene er oppfylt, så vil bedriften få dekket hele tapet, sier Nybø.

Det vil ta noe tid før detaljene i regelverket er på plass og kan godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Informasjon om ordningen, samt tidspunkt for når virksomhetene kan søke om kompensasjon for tapt varelager, vil komme fortløpende på kompensasjonsordning.no.