Regjeringen snur vil bidra med penger til Norwegian- under visse vilkår

De to siste ukene har det pågått en hektisk dialog mellom det kriserammede flyselskapet Norwegian og regjeringen i et forsøk på å få mer nødhjelp.

Av: Sandor Dahl   2021-01-21 10:41:52 
  Sist oppdatert 2021-01-21 11:07:07 

I november fikk Norwegian et blankt avslag fra regjeringen på mer hjelp, men etter en ny plan fra selskapet ble det torsdag klart at regjeringen snur.

– På vegne av alle oss i Norwegian ønsker jeg å rette en stor takk til regjeringen. Norwegian står i en svært krevende situasjon som følge av pandemien, sier konsernsjef Jacob Schram i en uttalelse.

– Norwegians nye forretningsplan innebærer kraftige grep i selskapets gjeldsstruktur og tilførsel av 4–5 milliarder kroner i frisk kapital. Planen fremstår mer robust enn den vi sa nei til i oktober. Derfor stiller vi oss nå positive til å bidra, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Nøyaktig hvor mye den norske staten vil bidra med sier ikke Nybø noe om, ut over at det er snakk om et hybridlån.

Dette er også et av instrumentene som Sverige og Danmark brukte for å skyte penger inn i SAS i fjor høst.

Norwegian la nylig frem en ny plan for å sikre selskapets videre drift. I lys av den nye forretningsplanen ba Norwegian staten om å vurdere å delta i rekonstrueringen.

– Lykkes Norwegian med dette arbeidet, har regjeringen sagt at vi kan bidra med et hybridlån. Men det er en krevende prosess selskapet er i gang med, og Norwegian er blant annet avhengige av å få inn langsiktige og strategiske eiere. Staten har ikke ambisjoner om å bli eier i Norwegian, sier næringsministeren.

– Målet med regjeringens mange tiltak i luftfartspolitikken er å sikre et godt flytilbud og et sterkt norsk luftfartsmarked når vi igjen kan få mulighet til å reise etter pandemien. Vi tror et rekonstruert Norwegian kan være en viktig aktør i norsk luftfart i fremtiden, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Vilkår for at staten går inn med kapital

Regjeringen har satt flere forutsetninger for å delta i rekonstruksjonen, som blant annet inkluderer:

  • Selskapet må tilføres nødvendig ny kapital på minimum 4,5 milliarder kroner hovedsakelig fra institusjonelle og strategiske investorer.
  • Deltakelsen i et hybridlån vil skje på markedsmessige vilkår.
  • Det er en forutsetning at selskapet får endelig godkjent en samlet restruktureringsplan innenfor de rammer selskapet har lagt frem.

Statlig deltagelse i Norwegians restrukturering forutsetter Stortingets godkjennelse.

Beskjeden fra regjeringen kommer kun få måneder etter at ungarske lavprisgiganten Wizz Air inntok det norske innenriksmarkedet, og den kommer samtidig som det nye norske selskapet Flyr er i etableringsfasen.

Parat: – Har gitt resultater

I en felles pressemelding kommer arbeidstakerorganisasjon Parat med en uttalelse. Leder for Norwegian Pilot Union i Parat, Alf Hansen, sier han er glad for at aksjonene foran Stortinget- og møter med politikere har gitt resultater:

– Den politiske kontakten vi har fått til, og det politiske trykket vi har hatt blant annet i forbindelse med aksjonene våre utenfor Stortinget, mener jeg definitivt har påvirket Regjeringen til å ta denne beslutningen. I tillegg har vi hatt muligheten til å bidra med informasjon, og med dette korrigere tidligere feiluttalelser og feilaktige tall. Dette har bidratt til at det store bildet blir riktig, sier Hansen.

Pilotlederen mener det politiske presset fra alle Parat-organiserte i stor grad har bidratt til å få regjeringen på banen.

Leder for Pilotforbundet i Parat, Oddbjørn Holsether, er også glad for å få regjeringen på banen, men vil gjerne se hva- og hvor mye penger som kommer.

– Så langt vet vi ikke hvor mye penger regjeringen vil bidra med. Norsk luftfart er i krise og jeg forventer at regjeringen bidrar både med kapital i forbindelse med restruktureringen, i tillegg til en krisepakke for hele norsk luftfart, sier Holsether.

Han sier det er veldig bra at regjeringen kommer på banen med en god finansiell støtte.

– Det er samtidig viktig at regjeringen følger opp de forutsetninger som er gitt underveis. Her sikter vi spesielt til at det er norske arbeidsplasser som prioriteres og ikke minst at flyselskapene aksepterer faste og direkte ansettelser, sier Holsether.

Står sammen

Leder for kabinansatte i Norwegian, Rene-Charles Gustavsen, sier piloter, kabin- og kontoransatte står sammen i en vanskelig tid for selskapet.

– Vi fikk massiv støtte i forbindelse med markeringene utenfor Stortinget og senere møter med samferdselsministeren, næringsministeren og opposisjonen på Stortinget, sier Gustavsen.