Regjeringen skrinlegger salget av Bergen Engines til TMH International

Det melder Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet i en felles pressemelding. – Regjeringen mener at nasjonale sikkerhetsinteresser kan bli truet dersom eiendomsretten til Bergen Engines overføres fra Rolls-Royce til TMH-International, dermed vil vi ta i bruk sikkerhetsloven, sier justisministeren.

Av: Sandor Dahl   2021-03-23 10:24:47 
  Sist oppdatert 2021-03-23 14:39:51 

Den 4. februar kunngjorde britiske Rolls Royce at de har signert en avtale om å selge motorvirksomheten Bergen Engines til det russisk-kontrollerte selskapet TMH International for 1,6 milliarder kroner.

En av de viktigste kundene til Bergen Engines har vært det norske Sjøforsvaret.

Motorfabrikken har service- og vedlikeholdsavtaler med en rekke kystvaktskip, samt E-tjenestens spionskip Marjata, som er et av Norges mest sensitive skip. Motorer fra fabrikken brukes også av flere Nato-land, deriblant USA.

– Regjeringen har over tid jobbet for å få kartlagt alle forhold rundt det mulige salget av Bergen Engines. I denne prosessen har EOS-tjenestens arbeid vært helt sentralt. Vi vurderer nå at vi har tilstrekkelig informasjon til å konkludere med at det er helt nødvendig å forhindre at selskapet blir solgt til et selskap som kontrolleres fra et land vi ikke har en sikkerhetssamarbeid med, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Salget skulle etter planen sluttføres mot slutten av året, men Rolls-Royce stanset salget midlertidig 9. mars etter stor medieoppmerksomhet.

– Jeg er opptatt av de sikkerhetsutfordringer utenlandske oppkjøp representerer. Denne saken viser at den nye sikkerhetsloven fungerer. Vi har verktøy til å håndtere denne type situasjoner slik at vi sammen kan bevare Norge som en trygg og selvstendig nasjon, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

De viktigste forholdene som har stått sentralt i regjeringens vurderinger er:

  • At teknologien Bergen Engines besitter og motorene de produserer ville hatt stor militær strategisk betydning for Russland, og det ville ha styrket Russlands militære kapabiliteter på en måte som klart vil være i strid med norske og allierte sikkerhetspolitiske interesser.
  • Selv om dette er produkter og teknologi som ikke er omfattet av eksportkontrollistene, har Russland hatt betydelige utfordringer med å få tilgang til disse siden de vestlige sanksjonene mot landet ble innført i 2014.
  • Det planlagte oppkjøpet ville kunne medført forsøk på å omgå eksportkontrollregelverket eller våre restriktive tiltak mot Russland, for på en fordekt måte å få tilgang til kunnskap og teknologi av stor militær strategisk betydning for Russland.
  • Eksport av teknologien og motorene til Russland ville vært i strid med norske og allierte sikkerhetspolitiske interesser.

– Samlet sett mener derfor regjeringen at nasjonale sikkerhetsinteresser kan bli truet dersom eiendomsretten til Bergen Engines overføres fra Rolls-Royce til TMH-International. Det vil derfor bli fremmet et forslag til vedtak om å stanse salget i medhold av sikkerhetsloven § 2-5  for Kongen i statsråd fredag, 26. mars 2021, sier justisministeren.

– Vi har i denne prosessen hatt en positiv dialog med britiskeide Rolls-Royce i en krevende sak, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i pressemeldingen.

Les også: https://avisa-vest.no/politisk-brak-rundt-salget-av-bergen-engines-vi-onsker-ikke-a-involvere-oss-i-diskusjonen-svarer-selskapet/

Les også: https://avisa-vest.no/debatt-bergen-engines-og-norsk-sikkerhet/

Les også: https://avisa-vest.no/rolls-royce-stanser-forelopig-salget-av-bergen-engines-til-tmh-international/

Les også: https://avisa-vest.no/bergen-engines-sjefen-reagerer-pa-debatten-rundt-russisk-oppkjop/

Tillitsvalgt: – De har ingen plan «B»

Tillitsvalgt Roar Abrahamsen i Fellesforbundet i Bergen er svært kritisk til at myndighetene stanser salget uten å ha en plan «B».

– Det er forjævlig. Det er tafatt og pinlig og skaper stor usikkerhet. Vi frykter dette kan føre til masseoppsigelser, sier Abrahamsen til TV 2.

«Betydelig usikkerhet» for 900 ansatte

TMH sier de er skuffet over at regjeringen gikk til det skrittet. De skal nå gå gjennom de forretningsmessige, finansielle og juridiske konsekvensene av regjeringens beslutning.

– Vi er skuffet over avgjørelsen til den norske regjeringen om å stanse salgsprosessen. Vi er spesielt bekymret for den usikkerheten dette skaper for fremtiden til fabrikken i Bergen, heter det i en pressemelding fra selskapet.

– Verken vi eller dagens eiere av Rolls-Royce fant noe i gjennomgangen av selskapet som skulle tilsi at salget ville være omfattet av den norske sikkerhetsloven, heter det i pressemeldingen.

Dagens eier Rolls-Royce er også skuffet over avgjørelsen. I en uttalelse heter det at regjeringens stans av salget skaper «betydelig usikkerhet» for de 900 ansatte ved fabrikken på Hordvikneset.

Oppdateres

- - - - ANNONSE - - - -