Regjeringen med ny krisepakke til næringslivet

Regjeringen legger tirsdag fram nye krisetiltak for å hjelpe norsk næringsliv gjennom koronakrisen på til sammen 17,7 milliarder kroner.

Av: Sandor Dahl   2020-11-10 11:29:40 
  Sist oppdatert 2020-11-10 11:34:40 

– Samlet sett innebærer forslagene i dette tilleggsnummeret en økning i bruken av oljepenger på 17,7 milliarder kroner, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

– Det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet for 2021 anslås nå til 331,1 milliarder kroner. Det tilsvarer 3,2 prosent av den anslåtte verdien av Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året».

En kompensasjonsordning for bedrifter på 5 milliarder kroner og 7,3 milliarder kroner til norske kommuner er de to største enkeltelementene i pakken.

– Regjeringen har helt siden mars vært tydelig på at vi skal gjøre det som skal til for å bidra til at Norge kommer best mulig gjennom denne krisen. Vi er beredt til å innføre de tiltakene som er nødvendig. Usikkerheten vi beskrev da vi la frem statsbudsjettet for en måned siden, er i ferd med å materialisere seg. Utviklingen fremover vil særlig avhenge av hvordan og hvor raskt vi klarer å få ned smittetallene igjen, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Vi følger utviklingen i norsk næringsliv tett, og dagens situasjon viser at det er nødvendig med mer omfattende støtteordninger. Vi har i dag lagt frem forslag om en bred kompensasjonsordning for næringslivet, en støtterordning for publikumsåpne arrangementer og en kompensasjonsordning for bedrifter med utenlandsk arbeidskraft som må i innreisekarantene. Målet vårt er å hjelpe ellers lønnsomme og omstillingsdyktige bedrifter gjennom krisen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

– Med tiltakene vi legger frem i dag fortsetter vi i samme retning som vi tok fatt på i mai. Norge skal komme godt ut av krisen, samtidig som vi går de langsiktige utfordringene i møte. Men fordi smitteverntiltakene nå er mer inngripende, og kan komme til å ramme aktiviteten i økonomien, er det behov for mer akutte tiltak. Vi vil derfor kompensere mer og flere i en periode, sier Sanner.