Regjeringen legger til rette for koronapass: – For tidlig å si om det kan bli aktuelt i Bergen

Regjeringen annonserte på en nasjonal pressekonferanse fredag at de har gitt kommunene grønt lys til å vedta lokal bruk av koronasertifikat.

– Det er et ønske i flere kommuner og i næringslivet om å kunne bruke koronasertifikat for å unngå nedstengning, avstandskrav og antallbegrensninger. Vi vil raskt innføre en forskrift som gjør at kommunene kan bruke koronasertifikat for å lempe på lokale koronaregler, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Regjeringen vil legge til rette for innenlands bruk av koronasertifikat uten andre tiltak, og varsler derfor at de vil se nærmere på mer utstrakt bruk av koronasertifikat nasjonalt.

– Vi vil vurdere om koronasertifikat kan være aktuelt som et tiltak for å holde smitten nede, for eksempel på utsteder, konsertsteder, idrettsarrangementer, kinoer og teater. Nå som alle har fått tilbud om vaksine, er det lettere å se for seg at man kan bruke koronasertifikatet for å forhindre stor spredning av smitte, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Støre trekker frem at det er viktig for næringer som kulturbransjen, som har vært hardt rammet av pandemien, å kunne holde åpent.

– Det gir trygghet for næringer som har vært hardt rammet av pandemien, sier Støre og trekker frem den kommende julebordsesongen.

Kan bli aktuelt i Bergen

I Bergen har smitten økt gradvis, og BT skriver at kommunen ble kjent med at nasjonale myndigheter vil legge til rette for bruk av koronapass torsdag, men at kommunen foreløpig ikke gjort vurderingen rundt å benytte seg av denne muligheten enda.

– Det er for tidlig å si om og eventuelt når et slikt tiltak kan bli aktuelt i Bergen, sier helsebyråd Beate Husa (KrF) overfor avisen.

Et verktøy for å forhindre nedstegning

Kommunene kan bruke koronapass i stedet for å innføre andre tiltak som nedstenginger, avstandskrav og avstandsbegrensninger. Grønt koronapass viser om du er vaksinert med én dose for mer enn tre uker siden, har hatt påvist korona det siste halvåret eller har tatt negativ test det siste døgnet.

I Helsedirektoratets faglige grunnlag til regjeringen anbefaler de at det utredes om koronapass kan tas i bruk innenlands for å forebygge smittespredning og nedstenging.

– I lys av dagens situasjon vurderer Helsedirektoratet at det kan være hensiktsmessig for kommunal bruk av koronasertifikatet, skriver Helsedirektoratet.

– Så langt har Norge hatt en begrenset innenlands bruk av koronasertifikatet, sammenlignet med mange andre europeiske land. Det grunnleggende premisset har vært at sertifikatet kun skal brukes til å gjenåpne arenaer som ellers ville være stengt, skriver de videre.

Helsedirektoratet viser til følgende eksempler på arenaer koronapasset kan vurderes å tas i bruk:

  • Arrangementer
  • Serveringssteder med skjenkebevilling
  • Kulturinstitusjoner (kino, teater konserter og lignende)
  • Messer og lignende
  • Treningssentre, svømmehaller osv.

Direktoratet: – Bør knyttes til fullvaksinasjon eller gjennomgått sykdom

Videre i det faglige grunnlaget skrivet Helsedirektoratet at de legger til grunn at det kan være enkelt og billig å innføre koronapass på en rekke områder også i Norge for å forebygge smittespredning og nedstiging.

– Rent teknisk ligger ingenting i veien for at «hvem som helst» kan kontrollere sertifikatet, men det vil kreve avklaringer.

Helsedirektoratet vurderer at adgang gjennom koronapass bør knyttes til fullvaksinasjon eller gjennomgått sykdom.

– Tidligere nasjonal bruk av koronasertifikat ga personer som kun var vaksinert med første dose adgang på linje med fullvaksinerte. Vi vet nå at den første dosen beskytter lite mot smittsomhet med delta-varianten.

Det har tidligere blitt påpekt at det er problematisk å definere en «universell» nedre aldersgrense for koronapasset.

– Et alternativ er å sette aldersgrensen til 16 år, da alle over 16 år i Norge er tilbudt to doser vaksine.

Det rettslige grunnlaget for bruk av koronapass er smittevernloven § 4A-2. som sier følgende:

«Ingen kan forskjellsbehandles på grunnlag av at de ikke kan fremvise koronasertifikat, med mindre bestemmelser i eller i medhold gir adgang til dette. Departementet kan gi forskrifter for hele eller deler av landet om bruk av koronasertifikat som dokumentasjon på vaksinestatus, gjennomgått covid-19 og testresultat for SARS-CoV-2. Bestemmelser om at koronasertifikatet er eneste aksepterte dokumentasjon kan bare fastsettes når det anses nødvendig med effektiv og sikker verifikasjon, og det etter smitteverntiltakets art og forholdene ellers ikke vil være uforholdsmessig.»