Regjeringen innfører elektrosjokkvåpen i politiet

Et elektrosjokkvåpen vises frem. Foto: Politiet

Regjeringen har bestemt at norsk politi skal få bruke elektrosjokkvåpen som nytt maktmiddel.

– Politiet ønsker det og derfor innfører vi nå elektrosjokkvåpen som virkemiddel i krevende situasjoner for politiet. Elektrosjokkvåpen har blitt prøvd ut i fire politidistrikt, og erfaringene viser at det er effektivt og egnet i situasjoner hvor gjerningsperson for eksempel er bevæpnet med kniv, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H), i en pressemelding.

Før sommeren sendte Politidirektoratet sitt syn på generell bruk av elektrosjokkvåpen til Justisdepartementet, der de anbefalte at dette ble innført.

Politiet har hatt et prøveprosjekt med bruk av elektrosjokkvåpen siden januar 2019, hvor fire politidistrikter har deltatt. Dette var Oslo (begrenset til Beredskapstroppen), Øst, Sør-Vest og Troms.

– Regjeringen har på bakgrunn av anbefalingen fra Politidirektoratet (POD) besluttet at elektrosjokkvåpen gradvis skal innfases i politidistriktene. Jeg vil understreke at elektrosjokkvåpen ikke skal overta som det foretrukne maktmidlet fremfor batong og pepperspray, men fylle et tomrom mellom disse og skytevåpen, sier Mæland.

I mai ble det også meldt at Sverige innførte elektrosjokkvåpen i politiet. Avisa-Vest har tidligere skrevet om svenskenes evaluering av testperioden, hvor tjenestepersonene som deltok i prøveprosjektet mener elektrosjokkvåpenet gir økt trygghet og reduserer skadene ved inngripen.

– I Sverige har de hatt en tilsvarende prøveordning som oss, og de har i vår besluttet å innføre elektrosjokkvåpen fra 2022. Elektrosjokkvåpen benyttes også av finsk og britisk politi, sier justisministeren.

Mål om minimal maktbruk

Beredskapsdirektør i POD Tone Vangen peker på at denne typen maktmidler vil være viktig for politiet, fordi målet alltid er å utøve så lite makt som mulig i de situasjonene politiet ser seg nødt til dette.

– Vi tar maktbruk på alvor, og det vil alltid være et mål for oss å redusere maktbruken til et absolutt minimum. Likevel er maktbruk en del av vår hverdag og våre oppgaver, og da er det vår plikt å sørge for at maktbruken skjer så skånsomt som mulig med minst mulig skaderisiko, sier beredskapsdirektøren.

– Å anbefale å innføre et nytt maktmiddel er ikke noe vi tar lett på, men i dette prosjektet har vi tatt oss tid til å undersøke konsekvensen av bruken over flere år, samt latt andre evaluere oss, og jeg er derfor trygg på det kunnskapsgrunnlaget vi gir denne anbefalingen på, tilføyer hun.

Vangen peker også på at maktbruk og tillitt til politiet henger tett sammen, og at det å innføre nye maktmidler derfor blir en politisk beslutning til syvende og sist.

– Jeg er glad for evalueringen viser at publikum har tillit til oss og oppfatter politiet som kompetent med hensyn til maktbruk. Samtidig er jeg svært bevisst på at grunnlaget for tilliten er avhengig av hvordan vi forvalter mandatet vi har, herunder i hvilke situasjoner vi bruker makt og ikke minst i hvilke situasjoner vi ikke bruker makt, sier hun.

Politidirektoratet vil nå lage en plan for utrullingen av elektrosjokkvåpen i etaten.