Regjeringen får sterk kritikk fra Stortinget i Bergen Engines-saken

Stortingets utenriks- og forsvarskomite la frem sin vurdering av Bergen Engines-saken onsdag. – Vi trenger at folk skal føle seg trygge, derfor har vi sagt at vi må ha en full gjennomgang av sikkerhetsloven, sier Arbeiderpartiets Jette Christensen.

Et flertall i komiteen mener det er sterkt kritikkverdig og alvorlig at regjeringen ikke har hatt gode nok rutiner for sikkerhetsarbeid, for anvendelse av sikkerhetsloven og samarbeid mellom de ulike departementene.

– Stortingets flertall mener at saken har avdekket alvorlige mangler i regjeringens sikkerhetsrutiner, sier saksordfører Emilie Enger Mehl (Sp).

Mehl kritiserer regjeringen for manglende informasjon til Stortinget.

– Også alvorlig at saken ikke ble kjent før statsminister Erna Solberg leste om salget i Bergens Tidende.

Det går dermed mot et daddelvedtak i saken. Daddelvedtak er den sterkeste formen for kritikk Stortinget kan rette mot regjeringen uten å erklære mistillit til regjeringen.

– Svært kritikkverdig

– Ingen i regjeringen tok lederansvaret. Håndteringen er svært kritikkverdig. Dette må ikke skje igjen. Vi trenger en omlegging av norsk sikkerhetspolitikk sier Jette Christensen (Ap) som også sitter i stortingets utenriks- og forsvarskomite.

Hun sier videre at det viktigste nå er å se fremover.

– Vi trenger at folk skal føle seg trygge. Vi er blitt enige om at det trengs en full gjennomgang av sikkerhetsloven, samt gjennomgang av hvordan sikkerheten blir ivaretatt i departementene, sier Christensen.

På spørsmål om hvorfor ikke mistillit i saken, svarer Christensen: – Hele ansvaret hviler på statsminister Erna Solberg (H). Vanskelig å peke på en enkelt statsråd. Nå må arbeidet starte med å sette oss i stand til å ivareta landets sikkerhet.

– Alvorlighetsgraden så stor at mistillit mot en enkelt statsråd ikke ville ha løst saken, sier Jette Christensen.

Ber om at det nedsettes et ekspertutvalg

Christian Tybring-Gjedde (FrP) sier at flertallet i komiteen er sjokkert over at dette kunne skje. Han stiller igjen spørsmål ved om russerne allerede gjennom due diligence har fått kjennskap til teknologi ved Bergen Engines.

– Dette er en alvorlig skrape for regjeringen. Mangel på koordineringen. Dette kunne ha endt helt anderledes om regjeringen ikke hadde tatt tak i dette som en følge av et eksternt varsel, sier Audun Lysbakken (SV).

Komiteen foreslår at det nedsettes et ekspertutvalg som skal se på hvordan unngå at slike saker kan oppstå for ettertiden.

Tok selvkritikk

I februar ble det kjent at motorfabrikken Bergen Engines skulle selges fra Rolls Royce til selskapet TMH International. Selskapet er registret i Sveits. Men bare to uker senere kunne Bergens Tidende slå fast at selskapet er eid av to russiske oligarker med tette bånd til Kreml.

Lenge unnlot regjeringen å gripe inn i saken. Nærings- og fiskeridepartementet viste til at selskapet ikke var omfattet av sikkerhetsloven. De anså dette «som en avtale om salg mellom to kommersielle aktører, noe departementet ikke skal eller bør blande seg inn i».

I komitéhøringen om Bergen Engines-saken i april tok flere regjeringsmedlemmer selvkritikk.

Statsrådene måtte svare på hvorfor tre departementer godkjente salget av en motorfabrikk med strategisk viktig teknologi til russiske interesser, før regjeringen gjorde en helomvending og stanset prosessen 23. mars.

Opposisjonen har vært svært kritisk, og ment at regjeringen har sovet i timen og blitt drevet fra skanse til skanse.

Bergen Engines har laget motorer til en rekke norske forsvarsskip og har vedlikeholdsavtaler med både Forsvaret og flere andre NATO-land, deriblant USA.