Regjeringen: Datainnbruddet på Stortinget ble gjennomført fra Kina

En grundig gjennomgang viser at datainnbruddet på Stortinget i mars ble gjennomført fra Kina. Det sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Hun kaller nå Kinas ambassadør inn på teppet.

Det opplyser regjeringen i en pressemelding mandag ettermiddag.

Den 10. mars varslet Stortinget om datainnbrudd i sine e-poststystemer. Innbruddet ble utført ved å utnytte sikkerhetshull i e-posttjeneren Microsoft Exchange, skriver de.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier at dette er en alvorlig hendelse som rammet vår viktigste demokratiske institusjon.

– Etter grundig gjennomgang av vår etterretningsinformasjon er det vår vurdering at det svært alvorlige datainnbruddet mot Stortinget ble gjennomført fra Kina, sier hun i pressemeldingen.

Videre opplyses det om at EU og Microsoft også har bekreftet dette.

– Kinesiske myndigheter må hindre at slike angrep finner sted. Vi forventer at Kina tar saken på ytterste alvor, slik at liknende hendelser ikke skjer igjen, sier Søreide videre i pressemeldingen.

Gjennomføres løpende risikovurderinger

Søreide har i dag kalt inn Kinas ambassadør inn på teppet.

– At slik ondsinnet cyberaktivitet tillates å finne sted, er ikke i tråd med normene for ansvarlig statlig atferd i det digitale rom som alle FNs medlemsstater har sluttet opp om.

Søreide ønsker ikke å gå inn på hvilke reaksjoner som har kommet fra Kinas ambassadør etter møteinnkallingen.

– Angrepet var et på vårt demokrati

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) sier angrepet i mars var uakseptabelt og svært alvorlig.

– Angrep på Stortinget er angrep på vårt demokrati. Det er betydningsfullt at regjeringen i dag reagerer, og at dette skjer samtidig med reaksjoner fra allierte land og organisasjoner. For å bevare et velfungerende, åpent og stabilt demokrati må vi arbeide sammen i et stadig mer krevende trusselbilde, sier stortingspresidenten.

Trøen sier at Stortinget har styrket IT-sikkerheten etter at Stortinget har blitt rammet av to større IT-angrep i løpet av det siste året, spesielt med tanke på at stortingsvalget kun er få måneder unna.

− Trusselbildet er stadig mer krevende. Det gjennomføres løpende risikovurderinger som grunnlag for flere tiltak, sier hun.