Realitydeltaker dømt for grov voldtekt av spedbarn i Kristiansand tingrett!

En realitydeltaker ble mandag dømt til elleve års forvaring med minstetid på sju og et halvt år, skriver Nettavisen.

Av: Sandor Dahl   2020-09-14 10:44:16 
  Sist oppdatert 2020-09-14 10:46:39 

Siktelsen mot mannen ble tidligere i år utvidet til å gjelde seksuell omgang med barn under 14 år, som i Norge automatisk regnes som voldtekt etter straffelovens paragraf 299.

Blant offentlige opptredener har mannen deltatt i en populær realityserie på TV. Han ble ifølge avisen umiddelbart tatt ut av produksjonen når siktelsen mot han ble kjent.

– Vi ble informert om siktelsen tidlig. Den har vært diskutert internt og med produksjonsselskapet, og vi har tatt nødvendige grep for ikke å eksponere vedkommende på skjermen, sa pressesjef i den aktuelle kanalen til Nettavisen da de omtalte nyheten i mars.

Mannens forsvarer, Knut-Erik Storlykken Søvik, sier til Nettavisen at hans klient ønsker å anke dommen fordi han er uenig i straffutmåling om forvaring. Men han aksepterer oppreisningserstatningen sier forsvareren, og fortsetter:

– Han har det tungt, men var forberedt på at dette kunne bli et utfall.

Retten karakteriserer også flere av voldtektene som grove handlinger, både på grunn av den lave alderen til offeret og at overgrep har skjedd flere ganger.

Mannen i 30-årene ble pågrepet og siktet for å ha produsert overgrepsmateriale som gjelder barn, i november i fjor.

Kristiansand tingrett var ikke i tvil om at mannen skulle dømmes til forvaring:

«Retten vurderer at det ved løslatelse ved endt tid med en tidsbestemt straff, fortsatt vil være en kvalifisert fare for nye straffbare handlinger av tilsvarende karakter. Hensynet til samfunnsvem tilsier at det er nødvendig med forvaring for å ha kontroll på tiltalte og således hindre han i å begå nye overgrep mot barn. Tidsbestemt straff er etter rettens oppfatning ikke tilstrekkelig til å beskytte samfunnet. Samlet sett har XX (offeret, red. anm.) blitt utsatt for 31 overgrep hvor iallfall 22 av overgrepene kan klassifiseres som «seksuell omgang» og 7 overgrep som «seksuell handling». Overgrepene er begått over er periode på 1 år og 9 måneder som praktisk sett var nær hele XXs levetid da de påklagde forhold opphørte. XX var da 1 år og 10 måneder gammel», står det i dommen.

I tillegg til fengselsstraffen er mannen dømt til å betale oppreisningserstatning på 400.000 kroner til spedbarnet.

- - - - ANNONSE - - - -