RAS STENGER E16 ved Vaksdal:

Politiet sender flere ressurser til ved Bogelia over E16 i Vaksdal kommune etter at det har gått et snøskred. Raset har gått i fjellsiden og har ikke nådd veien. Politiet er på stedet og entreprenør er på vei for å sjekke området. Området må klareres før åpning, melder Vegtrafikksentralen. Det er køer i begge retninger som følge av stengingen, og så langt er det ikke klart når veien kan åpne.

Raset har gått høyt opp i Bogelia. Dette er et utilgjengelig brattheng og ingen personer/hus skal være tatt av raset. E16 og jernbanelinjen blir stengt inntil en geolog har gjort en vurdering med tanke på fare for nye ras. Melder politiet klokken 14.40 på Twitter.