PST om id-feiringen: – Peker på tre mulige scenarier for høyreekstreme angrep

Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Foto: Avisa-Vest.
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) peker på tre mulige scenarier for høyreekstreme angrep under id-feiringen, som pågår fra torsdag til mandag.
Av: Sandor Dahl, Journalist   2020-07-29 11:50:39 
  Sist oppdatert 2020-07-29 11:51:50 

PST har gjort en trusselvurdering rundt den muslimske høytiden id som foregår fra 30. juli til 3. august. Det foreligger ingen spesifikk trussel, skriver de, men to forhold kan påvirke trusselbildet rundt feiringen.

Det første er at høytiden kan være et symbolmål for høyreekstreme. Det andre er at et stort antall muslimer som inngår i det høyreekstreme fiendebildet, vil være samlet i moskeer og tilknyttede arrangementer, skriver PST i en pressemelding.

I en rapport som ble offentliggjort onsdag presiserer PST at det ikke foreligger noen spesifikke trusler mot feiringen av id i Norge. Imidlertid er det to forhold som vurderes å kunne påvirke trusselbildet denne helgen:

  1. Høytiden anses å kunne være et symbolmål for høyreekstreme.
  2. Et stort antall muslimer, som inngår i det høyreekstreme fiendebildet, vil være samlet i moskeer og tilknyttede arrangementer.

«Disse forholdene kan påvirke en potensiell terroraktør til å planlegge for angrepsutførelse i løpet av disse høytidsdagene da både symbolaspektet og muligheten for å oppnå masseskade er tilstede», skriver PST.

Moderat trusselnivå

PST tegner opp tre mulige scenarier for et eventuelt høyreekstremt angrep under id al-adha:

  1. Mest sannsynlig vil angrepet være utført av én person, der målet er å drepe og skade flest mulig.
  2. En annen mulighet er et voldelig angrep mot en enkeltperson som inngår i de høyreekstremes fiendebilde.
  3. Et angrep mot en moské for å påføre materielle skader. Et slikt angrep vil sannsynligvis bli utført på nattestid fordi målet er å spre frykt, ikke å ta liv.

PST understreker at trusselnivået i Norge for de neste 12 månedene fremdeles er moderat. Det betyr at det er like sannsynlig som usannsynlig at det vil forekomme forsøk på terrorhandlinger mot mål i Norge.

Da utvalget som har gransket politiet og PSTs innsats under Manshaus’ terrorangrep, la frem sin rapport tidligere i juli, fikk PST mye kritikk.

Blant annet pekte utvalget på at PST aldri ga beskjed til norske moskeer eller andre trusselutsatte grupper da de hevet trusselnivået seks uker før angrepet.

“Disse forholdene kan påvirke en potensiell terroraktør til å planlegge for angrepsutførelse i løpet av disse høytidsdagene da både symbolaspektet og muligheten for å oppnå masseskade er til stede”, heter det i trusselvurderingen.

Det overordnede trusselnivået i Norge er fortsatt moderat, og trusselvurderingen av id-feiringen reflekterer ingen endring i trusselnivået.