Politiets elektrosjokkvåpen-prosjektet forlenges

Justis- og beredskapsdepartementet har, etter anmodning fra Politidirektoratet, samtykket i at politidistriktene involvert i utprøving av elektrosjokkvåpen, fortsatt skal ha tilgang til maktmiddelet i 2021.

Av: Sandor Dahl   2020-12-08 14:27:06 
  Sist oppdatert 2020-12-08 14:27:07 

– Dette er gledelig og i tråd med Politidirektoratets ønsker. I praksis innebærer dette ingen endringer for de berørte politidistriktene, virksomheten fortsetter som før, selv om utprøvingen formelt sett skulle avsluttes ved nyttårsskiftet, uttaler prosjektleder Kjetil Lussand i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Nå skal prosjektgruppen i POD, sammen med Politihøgskolen og Politiets Fellestjenester bruke tiden fram til sommeren 2021 til å ferdigstille sin anbefaling, herunder innhente den eksterne evalueringsrapporten fra Umeå universitet, og oversende dette samlet til Justisdepartementet.

– Med samtykket fra Justisdepartementet om forlengelse inn i 2021 vil politidistriktene fortsatt ha tilgang til, og kan bruke maktmiddelet inntil vi får en endelig avklaring fra politiske myndigheter om elektrosjokkvåpen kan innføres generelt i politiet eller ikke, sier Lussand.