Politiet i Troms søker etter tips på bitcoinsadresse i forbindelse med bedrageri-sak på cirka 2,5 millioner

I forbindelse med etterforskingen av et grovt bedrageri rettet mot en av støtteordningene opprettet i covid19-pandemien, ønsker politiet informasjon om personer som forsøker å veksle inn midler som stammer fra en bitcoinsadresse.

Av: Sandor Dahl   2021-04-16 14:09:07 
  Sist oppdatert 2021-04-17 16:44:33 

I forbindelse med etterforskingen av et grovt bedrageri av cirka 2,5 millioner norske kroner knyttet til investering i kryptovaluta, ønsker Troms politidistrikt nå tips i saken. Politiet er kjent med at deler av utbyttet fra den straffbare handlingen står på følgende bitcoinsadresse: 1DKkWREVuUuXmRNe99t9SrHCKdziLuthB8

Aktører som mottar midler fra denne adressen anmodes om å holde midlene tilbake, og å kontakte lokalt politi så raskt som mulig videre ber politiet publikum være på vakt overfor eposter som tilsynelatende kommer fra bekjente som anbefaler investering i kryptovaluta.

– Dette er som oftest svindel, og følger man disse anbefalingene risikerer man å bli manipulert og presset til å gjøre handlinger som kan gi bedragerne kontroll over datamaskinen din og pengene dine, sier politiadvokat Trude Kvanli i Troms politidistrikt i en pressemelding.

Norsk politi har tidligere advart mot å motta midler fra følgende bitcoinsadresse: 3NHUzkphkm3PTdCdg5Gg9nqBp5oUFLLEkX

Økokrim bistår Troms politidistrikt i saken.

Vil gå ut med informasjonen internasjonalt

Informasjon om denne adressen vil også bli spredt til aktører norsk politi har kontakt med i kryptovalutabransjen i Norge og i utlandet.

– Ved å gå ut på denne måten får hele kryptovalutabransjen lik mulighet til å bidra med å avdekke hvem som kontrollerer disse midlene, sier Kvanli. Videre er det viktig å inndra utbytte fra straffbare handlinger, og vi tror denne fremgangsmåten øker sannsynligheten for at disse midlene kan tilbakeføres til fornærmede.

– Å inndra utbytte fra straffbar handling har høy prioritet. ØKOKRIM har også en klar forventning om at disse midlene ikke skal konverteres eller overføres til personer med tilknytning til det aktuelle lovbruddet, sier førstestatsadvokat Petter Nordeng i ØKOKRIM i pressemeldingen.