Politiet i Oslo ber grottefest-deltakere melde seg, om de for symptomer på kullosforgiftning

Politiet i Oslo understreker viktigheten i en pressemelding av at personer som har deltatt på festen tar tar kontakt med politi eller helsevesen dersom de for symptomer.

Av: Sandor Dahl   2020-09-14 11:02:59 
  Sist oppdatert 2020-09-14 11:11:35 

Ullevål sykehus opplyste i forrige uke om skader påført enkelte deltakere på festen, og om potensialet for senvirkning av kullosforgiftning. Sykehuset oppfordret deltakere på festen om å ta kontakt med helsevesenet snarest mulig dersom de opplevde symptomer på kullosforgiftning. Symptomer er trøtthet, sløvhet, svimmelhet, kvalme og hodepine.

Politiet understreker viktigheten av at personer som har deltatt på festen tar kontakt, og de trenger ikke være redd for å bli straffeforfulgt. Det foreligger ikke hensyn som tilsier at forholdene blir påtalt av det offentlige, og politiet vil derfor ikke straffeforfølge festdeltakere for å ha tatt opphold i bunkersen eller ha brutt covid-19-forskriften i denne forbindelse, står det i meldingen.

Fem personer er siktet i saken alle knyttes opp mot arrangørrollen.

Politiet kan kontaktes på 02800/22669050

- - - - ANNONSE - - - -