Politidirektoratet følger trusselbildet

NORGE: (Avisa-Vest) – PST vurderer at trusselen fra ekstrem islamisme er skjerpet.

Av: Sandra Andersen   2020-10-30 15:09:53 
  Sist oppdatert 2020-10-30 15:09:55 

Politidirektoratet er i dialog med både Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og politidistriktene for å vurdere hvilken betydning PSTs oppdaterte trusselvurdering, etter de siste hendelsene i Frankrike, har for norske forhold, opplyser politidirektoratet i en pressemelding.

– Vi merker oss at det ikke foreligger konkrete trusler Norge, og at det heller ikke er indikasjoner på at noe uønsket skal skje. Men hendelser som de vi har sett de siste dagene er en påminnelse om at vi alltid må ta høyde for at uønskede hendelser kan inntreffe, sier beredskapsdirektør Tone Vangen.

Politidistriktene gjør lokale vurderinger basert på sitt utfordringsbilde, og vil vurdere tiltak. Tiltak kan være både synlige og ikke synlige.

– Vi noterer oss at PST fortsatt mener trusselnivået er uendret i Norge og at det skal lite til for at trusselen blir endret til sannsynlig. Det krever at vi følger nøye med, sier Vangen. For ytterligere spørsmål om trusselvurderingen, kontakt PST.

Terrortrusselnivået i Norge er fortsatt moderat, men Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vurderer at trusselen fra ekstrem islamisme er skjerpet fra siste vurdering, heter det i den oppdaterte trusselvurderingen fredag.

– Bakgrunnen for skjerpelsen vi nå ser, er at spenningen mellom ytringsfrihet og det mange muslimer opplever som krenkelser av islam, vokser både i Norge og i Europa, skriver PST.

- - - - ANNONSE - - - -