PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan personopplysninger behandles ved bruk av tjenester som tilbys av Avisa-Vest. Personvernerklæringen retter seg mot abonnenter og andre som bruker tjenestene («brukere»).

Når det nedenfor vises til General Data Protection Regulation, forkortet (GDPR) skal dette forstås som en henvisning til forordning (EU) 2016/679.

 1. Behandlingens formål og grunnlag
 2. Opplysningene vi behandler
 3. Deling av informasjon
 4. Deling av informasjon på sosiale medier
 5. Bidrag til forskning
 6. Sikkerhet
 7. Lagring og sletting
 8. Dine rettigheter
 9. Bruk av informasjonskapsler mv.
 10. Brukerinnstillinger for informasjonskapsler
 11. Klager
 12. Kontakt.

1. Behandlingens formål og grunnlag

Vi behandler personopplysninger fra deg til å administrere:

 • Ordrehåndtering,
 • Gjennomføring av betaling,
 • Leveranser av våre tjenester
 • For å levere nødvendig avtalt service og relevante produkter og tjenester,
 • For å svare på henvendelser fra deg,
 • For å gjøre deg oppmerksom på endringer, og
 • I øvrige sammenhenger der vi må vite hvem vi har kontakt med.

Personopplysninger benyttes også til å tilpasse, forbedre og videreutvikle våre redaksjonelle og kommersielle tjenester og for å gi økt verdi for den enkelte bruker, herunder gi deg relevant informasjon og anbefalinger, samt sørge for at du får tilgang til relevant informasjon og tilpasset markedsføring. Du vil få mulighet til å velge de tjenestene som passer deg best, som nyhetsbrev etc.

Vi benytter personopplysningene utelukkende for formål som du enten har inngått avtale om, som du har valgt å gi ditt samtykke til, som er nødvendig for å administrere kundeforholdet ditt, herunder for å levere deg avtalte tjenester, eller som er nødvendig for å ivareta en annen legitim interesse hvor ditt behov for personvern blir ivaretatt.

2. Opplysningene vi behandler

Avisa-Vest samler inn opplysninger fra ulike kilder for å oppfylle de formålene som er beskrevet ovenfor. Kildene kan deles inn i tre hovedkategorier:

 • Opplysninger du gir oss
 • Opplysninger vi registrerer om deg når du bruker våre tjenester
 • Opplysninger innhentet fra tredjeparter

Opplysninger du gir oss:

Dersom du velger å opprette ett abonnement eller brukerprofil, gir du AV opplysninger om:

 • Ditt navn,
 • Din e-postadresse og ditt telefonnummer
 • Din fødselsdato.
 • Din betalingsinformasjon

Du kan også gi oss ytterligere opplysninger i forbindelse med at du velger å bestille et abonnement, delta i en konkurranse eller svarer på en kundeundersøkelse eller dersom du benytter vår annonsebestillingstjeneste.

Opplysninger vi innhenter når du bruker våre tjenester:

Vi innhenter informasjon om din bruk av våre tjenester og vil analysere og anvende disse opplysningene for å utvikle nye og bedre tjenester i tråd med de behov og brukermønstre våre brukere/kunder har som helhet eller den enkelte har på individuell basis, samt for å forbedre redaksjonelt og kommersielt innhold. Opplysningene vi innhenter i denne forbindelse kan deles inn i fire underkategorier:

 • Tekniske opplysninger om din enhet og internettforbindelse: kan omfatte informasjon om operativsystem, nettleserversjon, IP-adresser,
  informasjonskapsler (cookies) og identifikatorer fra din nettleser. Denne
  informasjonen er eksempelvis nyttig for bedre å kunne tilpasse våre
  tjenester til enheten du bruker og dermed gi deg en bedre brukeropplevelse.
 • Stedsinformasjon: Når du besøker et nettsted, kan vi beregne en omtrentlig geografisk plassering basert på IP-adressen du bruker. Dersom du har akseptert stedstjenester på din telefon eller enhet, vil vi i tillegg kunne innhente mer presise opplysninger om din geografiske plassering dersom du gir ditt samtykke til det. Opplysninger om stedsinformasjon kan anvendes for å kunne gi deg redaksjonelt og kommersielt innhold som er særlig relevant for deg
  ut fra din geografiske plassering.
 • Informasjonskapsler (cookies) mv. Når du besøker et nettsted, bruker vi ulike teknologier for å gjenkjenne og lære mer om deg som bruker. Dette gjelder både dersom du er innlogget og ikke. Dette gjør vi både selv og med hjelp fra tredjeparter. Mer informasjon om dette finner du i avsnitt 8 nedenfor. Tilpasning av redaksjonelt og kommersielt innhold til dine preferanser skjer på maskiner som kjenner igjen din identitet gjennom et pseudonym, men som ikke vet hvem dette pseudonymet tilhører.

3. Deling av informasjon

Vi deler dine opplysninger med andre selskap som er tilknyttet vår publiseringsløsning dersom det er nødvendig for å oppnå noen av formålene som er beskrevet i avsnitt 1 i denne personvernerklæringen.

I noen tilfeller deler vi pseudonymiserte opplysninger vi har samlet inn med våre samarbeidspartnere og teknologileverandører for å kunne tilpasse innhold og reklame til deg. Vi deler ikke direkte identifiserende kjennetegn.

Vi inngår avtaler for å sikre at våre partnere behandler opplysningene i samsvar med denne Personvernerklæringen og kravene i gjeldende personvernlovgivning. Hvis personopplysninger overføres til mottakere i et land utenfor EU/EØS, inngår vi avtaler og tar de nødvendige forholdsregler i samsvar med lovmessige krav.

Dine opplysninger vil også kunne bli utlevert i lovpålagte tilfelle, som ledd i betalingsinnkreving (inkasso), regnskapsbehandling, eller som følge av pålegg fra relevant offentlig myndighet.

4. Deling av informasjon på sosiale medier

Du kan dele informasjon fra vårt nettsted på sosiale medier, for eksempel Facebook, Twitter etc ved hjelp av for eksempel en «Delings»-knapp. Dersom du velger å dele informasjon på denne måten, så vil nettleseren din overføre data og personopplysninger om deg til det sosiale mediet.

Opplysninger som sosiale medier kan da få om deg:

 • Dato og tidspunkt for ditt besøk
 • Internettadressen eller URL til adressen du besøker
 • IP-adressen din
 • Nettleseren du bruker
 • Operativsystemet du bruker

Avisa-Vest har ingen kontroll med eller ansvar for hvordan sosiale medier bruker personopplysninger de samler inn om deg. Vi henviser deg derfor til de vilkårene og betingelsene som gjelder for det aktuelle sosiale mediet. Vi anbefaler at du holder deg oppdatert om formålet med og omfanget av informasjonsinnhenting som skjer på sosiale medier. Du kan hindre sosiale medier i innstillingene for nettleseren. Dersom du vil unngå at sosiale medier registrerer din adferd må du logge ut av det sosiale mediet.

5. Sikkerhet

Vi arbeider kontinuerlig for å ivareta våre brukeres personvern. Vårt sikkerhetsarbeid omfatter blant annet arbeid med IT-infrastruktur, opplæring av personell og sikring av lokaler og utstyr.

AV skal sørge for at opplysninger som er samlet inn ikke blir brukt i strid med formålet de er samlet inn for og de avtaler og brukervilkår som til enhver tid foreligger. Vi har derfor etablert rutiner og tiltak for å sørge for at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, organisatoriske tiltak, rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler knyttet til tilgang, retting, sperring og sletting, se avsnitt 6 nedenfor.

Det er viktig at du holder passordet som gir tilgang til din AV-konto hemmelig, og også at du beskytter din mobiltelefon, PC og nettbrett med passord eller lignende identitetskontroll. Dette er ditt ansvar.

6. Lagring og sletting

Vi oppbevarer personopplysningene så lenge du har ett aktiv konto eller så lenge opplysningene er nødvendige for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Når personopplysningene dine ikke lengre er relevante for formålene de ble innhentet for, vil vi slette eller anonymisere opplysningene, inkludert alle logger og annen backup-informasjon. Du kan også, når som helst, be om at vi enten retter, sperrer eller sletter personopplysninger i henhold til våre rettslige forpliktelser, se avsnitt 7 nedenfor.

Dersom du velger å avslutte eller stenge din konto, forblir den inaktiv i 6 måneder før den slettes eller opplysningene anonymiseres. Denne karantenetiden er satt for å hindre at noen tilegner seg kontoer på ulovlig vis eller begår andre ulovlige handlinger, der kontoer bevisst eller ubevisst blir slettet av andre enn kontoinnehaveren. Et annet formål med karantenetiden er å gi deg mulighet til å angre stengingen.

Av sikkerhetsmessige og regnskapsmessige årsaker er vi pålagt å oppbevare visse opplysninger om betalingstransaksjoner utover karantenetiden. Av sikkerhetsårsaker beholder vi også opplysninger du selv har gitt oss, i tillegg til innloggingshistorikken, for å kunne granske og hindre svindel og misbruk.

Vi kan sperre tilgang til din konto dersom vi har grunn til å mistenke bedrageri eller brudd på brukervilkårene. Dersom vi har sperret en bruker, forbeholder vi oss retten til å lagre informasjon om kontoen i lengre tid for å hindre gjentatte overtredelser eller brudd på brukervilkårene.

7. Dine rettigheter

Etter personopplysningslovens regler har du rett til innsyn i egne personopplysninger. Dersom opplysningene vi har om deg er feil, kan du kreve å få opplysningene rettet, supplert eller slettet.

Registrerte kunder kan rette henvendelser vedrørende behandling av personopplysninger til Avisens kundesenter. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Vi lagrer personopplysninger i henhold til enhver tid gjeldende lovgivning.

8. Automatisk lagring av informasjon

Vi benytter informasjonskapsler (”cookies”) og annen teknologi som logger opplysninger om bruk av tjenestene og nettstedet for å analysere ditt brukermønster og for å tilpasse tjenester og annonsering.

På våre nettsider benytter annonsører seg av informasjonskapsler (cookies), og samler på den måten inn informasjon for egen del som den enkelte annonsør er ansvarlig for behandlingen av.

Informasjonskapsler er tekstfiler som nettstedet lagrer på din datamaskin. Filene kan kun leses av oss og av deg selv. Vi bruker informasjonskapsler for følgende formål:

 • For å kjenne deg igjen som innlogget : Når du er innlogget benytter vi informasjonskapsler (cookies) for å kjenne deg igjen som den samme innloggede brukeren, slik at du skal slippe å logge inn på nytt.
 • For å huske dine brukerpreferanser: Når vi skal presentere et bestemt innhold for deg, trenger vi for eksempel å vite hvilke innstillinger du ønsker ved avspilling av lyd, for å lagre informasjon om hva slags videokvalitet som er forenlig med din nettleser og internetthastighet eller for å tillate bruk av spesialfunksjoner, som eksempelvis muligheten til å lagre rubrikkannonser.
 • For hurtig tilgang til artikkelsider: For å gi deg rask tilgang til artikkelsider benyttes informasjonskapsler (cookies) for å kunne lokallagre (cache) artikler, slik at artiklene kan hentes raskt opp selv om du ikke har direkte tilgang til nettstedet.
 • For å analysere og forbedre våre tjenester: Vi benytter ulike måleverktøy som gir oss statistikk og analyser av våre tjenester. Verktøyene gjør at vi kan gjenkjenne din nettleser over tid og dermed vite om du har besøkt nettsiden tidligere og hvor ofte. Disse verktøyene gir oss også mulighet til å ha oversikt over hvor mange unike brukere vi har og hvordan disse bruker våre tjenester. Informasjonen vi har samlet og analysert bruker vi til å utvikle og forbedre tjenestene våre.
 • Annonsering: Informasjonskapsler (cookies) hjelper oss til å vinne kunnskap om virkningen av annonser eller annonsetyper på våre kunder. Vi registrerer for eksempel dersom du har klikket på en annonse og hvor ofte du har klikket på en annonsetype. Denne kunnskapen bruker vi til å bygge kundegrupper med lignende kjennetegn eller adferd som igjen gjør det mulig å skreddersy annonser og annonsetyper til slike kundegrupper.

9. Brukerinnstillinger for informasjonskapsler

Du kan hindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen ved å endre innstillingene i nettleseren. Dette kan imidlertid påvirke funksjonaliteten og kvaliteten på nettstedet og tjenestene.

Om du ønsker å unngå informasjonskapsler (cookies) fra andre aktører uten å påvirke funksjonaliteten på våre nettsider, er det i de fleste nettlesere mulig å bare tillate cookies fra enkelte domener. Hvis du tillater cookies fra brukerstedet (din avis), vil innlogging fungere som normalt. Om du ikke ønsker at det skal lagres en cookie fra oss i nettleseren permanent, kan du benytte nettleserens privat-modus eller rett og slett å logge ut når du er ferdig med å lese innhold forbeholdt abonnenter. Da vil cookien fra oss fjernes, enten ved utlogging eller ved lukking av nettleseren brukt i privat-modus. Ulempen med dette er at du da må logge inn på nytt hver gang.

Google

Vi benytter tjenester levert av Google for annonsestyring og analyse. Du kan velge å reservere deg mot innsamling og analyse av data gjennom Google Analytics ved å laste ned Google Analytics opt-out browser add-on. Du finner mer informasjon om annonsetjenestene fra Google på: https://privacy.google.com/how-ads-work.html. Dersom du har en Google-konto, har du også mulighet til å endre personlige annonseinnstillinger på: myaccount.google.com.

10. Endringer

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i personvernerklæringen. Brukere vil bli varslet om vesentlige endringer i personvernerklæringen.

11. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

12. Kontaktinformasjon

Personvernombudet er ansvarlig redaktør, Sandor Dahl som kan kontaktes på sd@avisa-vest.no.

Sist oppdatert: 23. januar 2021.