Person anmeldt etter å ha ulovlig passert Flermoen grenseovergang i Trysil

Stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt. Foto: Politiet.

En person anmeldt etter å ha passert Flermoen grenseovergang i Trysil som er ulovlig å benytte, det opplyser Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Av: Sandor Dahl   2021-01-15 14:03:46 
  Sist oppdatert 2021-01-15 14:03:48 

– Dette ser vi svært alvorlig på, politiet har en forventing om at alle bidrar til å redusere smitte slik at vi så snart som mulig kan åpne samfunnet igjen, sier stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt i pressemeldingen.

– De som krysser grensen utenom de lovlige grenseovergangsstedene risikerer å bli straffeforfulgt. Det jobbes kontinuerlig med å vurdere politiets tilstedeværelse og hvor vi skal drive kontroll, i den hensikt å begrense importsmitte. Politiet utfører jevnlige stikkontroller på grenseovergangsstedene som ikke er lovlige å benytte, sier Teigen.

For å få kontroll med importsmitten er det innført grensekontroll og flere grenseoverganger er stengt for innreise. Personer som krysser stengte grenseoverganger ulovlig, risikerer bøter fra 5000 til 10 000 kr.

– Politiet benytter seg av etterretning som grunnlag for prioriteringene, og etterretningsarbeidet foregår kontinuerlig. Får vi informasjon som tilsier at reisemønsteret endres, så vil vi justere hvilke grenseoverganger vi er tilstede på, sier stabssjefen.

Unntak for noen reisende

Noen grupper har lov til å benytte seg av stengte grenseovergangssteder:

  • Reisende som utfører varetransport
  • Reisende med samfunnskritiske funksjoner, som for eksempel nødetater
  • Samiske næringsdrivende (reindrift etc.)
  • Reisende med særskilte familiære behov
Grenseovergangen ved Flermoen, Trysil. Foto: Politiet.

- - - - ANNONSE - - - -