Oslopolitiet understreker alvoret – dobler flere koronabøter

Oslo politidistrikt opplyser i en pressemelding at de øker flere av koronabøtene.

Av: Sandra Andersen   2021-01-20 09:11:55 
  Sist oppdatert 2021-01-20 09:11:57 

– De viktigste endringene er at boten for overtredelse av forbudet mot privat sammenkomst med flere enn 10 deltakere er doblet fra 10.000 til 20.000 kroner for arrangør. I tillegg økes boten fra 5000 til 10.000 kroner for deltager, skriver de.

Forbudet mot skjenking av alkohol kan medføre en bot på kr. 50.000. Her har minstesatsen økt fra 10.000 til 20.000 kroner. Brudd på plikt til å stenge offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-underholdnings eller fritidsaktiviteter innendørs, har økt fra 20.000 til 50.000 kroner.

I tillegg er det inntatt en ny bøtesats på 20.000 kroner, for brudd på plikten til teste seg for Covid-19 ved innreise. Dette har ikke Oslo politidistrikt regulert ved egen bøtesats før, men denne er nå inntatt.

– Denne økningen av bøtesatsene understreker alvoret i å bryte koronareglene. Alle har et ansvar for å ivareta smittevernet, sier Beate Brinch Sand, leder for felles enhet for påtale i Oslo Politidistrikt.

- - - - ANNONSE - - - -