Oslo tingrett vil løslate spionsiktet nordmann (50)

Tingretten vil løslate spionsiktede nordmannen Harsharn Singh Tathgar (50) som i august ble varetektsfengslet siktet for å ha delt statshemmeligheter. Påtalemyndigheten har anket beslutningen, ifølge E24.

Av: Sandor Dahl   2020-09-15 09:34:45 
  Sist oppdatert 2020-09-15 09:34:47 

Ifølge fengslingskjennelsen mener Oslo tingrett det ikke er overveiende sannsynlighet for bevisforspillelse dersom mannen løslates, skriver avisen.

Påtalemyndigheten har anket kjennelse, og siktede er ilagt brev- og besøksforbud mens anken blir behandlet i lagmannsretten.

Retten viser til at den spionsiktede nordmannen samarbeider med Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Han har forklart seg grundig i avhør, og er villig til å fortsette samarbeidet, heter det i kjennelsen.

– Siktedes opplysninger i avhør stemmer så vidt retten kan se i hovedsak med øvrige bevis som er innhentet så langt, skriver tingretten i tirsdagens kjennelse.

Siktelsen mot mannen er også utvidet fra forrige fengslingsmøte til også å omfatte grov korrupsjon.

– Retten vurderer at det foreligger skjellig grunn til mistanke også for denne posten, skriver tingretten og viser til siktedes forklaring i avhør 15. august, samt til rapport om ransaking og beslag fra pågripelsen.

50-åringen har i avhør innrømmet at han har overlevert informasjon og mottatt penger for denne informasjonen, men har ikke erkjent at informasjonen var egnet til å skade nasjonale interesser. Han skal ha mottatt ikke ubetydelige kontantbeløp i vederlag.

Mannens forsvarer, advokat Marianne Darre-Næss, sier til E24 at hun anser kjennelsen som «riktig og grundig». Når det gjelder den utvidede siktelsen opplever hun ikke det som dramatisk.

Mannen ble i august pågrepet av PST på en restaurant i Oslo, og siktet for å ha avslørt statshemmeligheter.

Da skal han ha vært i møte med det PST mener er en russisk etteretningsoffiser. Disse skal ifølge PST ha hatt flere møter med hverandre. I siktelsen går det frem at retten mener at det er sannsynlig at mannen forsto hvem han møtte.

Nordmannen jobbet i DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) og hadde gjennom jobben tilgang til hemmeligstemplet materiale.

Etter pågripelsen av mannen besluttet Utenriksdepartementet å utvise den russiske diplomaten som mannen skal ha sittet i møte med da han ble pågrepet.

– Det er fordi han har utført handlinger som ikke er forenlige med hans rolle og status som diplomat, sa kommunikasjonssjef Trude Måseide i Utenriksdepartementet den gang.

- - - - ANNONSE - - - -