– Oslo kommunes avtale med PSS er grunnlag for sterk kritikk. Pris går fremfor ansattes rettigheter, sier hovedtillitsvalgt

– Dette er et vaktselskap som gjennom lang tid har profitert på å ikke akseptere inngåelse av tariffavtaler med sine ansatte. Vi er kritiske til kontrakten som er inngått mellom Oslo kommune og vaktselskapet PSS sier hovedtillitsvalgt for Parat, Christian Svensen i Avarn Security i en pressemelding som gjengir uttalelsene.

Av: Sandor Dahl   2021-03-20 14:28:28 
  Sist oppdatert 2021-03-20 17:59:39 

Oslo kommune har inngått kontrakt med vaktselskapet PSS om å benytte ca 50 vektere som skal ivareta smittevern på videregående skoler.

– Når Oslo kommune inngår avtale om å betale ca 300 kroner timen for en vekter, innleid fra et vekterselskap, bør det kanskje lyse noen røde lamper? Disse 300 kronene skal dekke driftskostnader, administrasjon og lønn i tillegg til en eller annen profitt. Jeg har ingen problemer med at eget selskap ikke vinner kontrakter, men dette er på et nivå som bør få de fleste til å våkne, sier Svendsen.

Oslo kommune og Wizz Air

Svensen spør om Raymond Johansen er klar over at Oslo kommune setter pris foran ansattes lønn og sikkerhet.

– Jeg har registrert Raymond Johansens utfall mot Wizz Air og deres motstand mot å la ansatte organisere seg. PSS er akkurat like ille på dette området og nekter ansatte tariffavtale, sier den Parat-tillitsvalgte. Tillitsvalgt for Parat i PSS, Kristian Nielsen, er enig i kritikken, fremført av sin kollega i Avarn Security.

– Mange av oss har organisert oss i Parat, men selskapet nekter å inngå tariffavtale. Dette er et problem som har vært kjent lenge og mangel på tariffavtale benyttes til å presse priser, lønn og betingelser, sier Nielsen.

Pris fremfor ansattes rettigheter

Han er redd PSS i mange forhandlinger er representert gjennom Securitas som eier av PSS.

– Det kan se ut som Securitas i mange tilfeller inngår avtaler som er så lavt priset at de må la datterselskapet PSS, som er uten tariffavtale, utføre oppdragene. Konkrete eksempler på dette er avtale inngått med Color Line og Sykehusinnkjøp HF, sier Nielsen.

Parats forhandlingsleder på vekteroverenskomsten, Lars Petter Larsen, har gått igjennom flere arbeidsavtaler i PSS.

– Arbeidsavtalene vi har tilgang til angir ikke arbeidssted, arbeidstid eller stillingsprosent. Arbeidsstedet er løselig definert som «Oslo», eller «etter nærmere instruks fra arbeidsgiver». Arbeidsavtalene inneholder heller ikke noe om lengden av den daglige eller ukentlige arbeidstiden. Våre advokater har gått igjennom avtalene og det er usikkerhet om avtalene er lovlige. Det er uansett grunn til å tro at avtalene ikke gir uttrykk for de faktiske arbeidsforhold, sier Larsen.

Han sier arbeidsavtalene fremstår som rene tilkallingsavtaler der den ansatte ikke er garantert noen stillingsprosent, men må forholde seg til tildelte vakter fra måned til måned. Dette til tross for at ansatte over flere år er tildelt vakter opp til 100 prosent stilling.

– Det er grunn til å tro at ansatte har en arbeidstid som er i strid med loven og at ansatte ikke har regulert arbeidssted og stillingsprosent. Lovregulerte pauser er for øvrig heller ikke regulert i avtalene. PSS lønner ikke ansatte etter normallønnssatsene i Vekteroverenskomsten, selv om de angivelig hevder overfor kundene at de gir sine ansatte tarifflønn, sier Larsen i pressemeldingen.

Avisa-Vest har sendt flere skriftlige spørsmål til Oslo kommune og PSS på bakgrunn av det som kommer frem av pressemeldingen.

Pressekontakten ved Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap skriver i en e-post til Avisa-Vest lørdag ettermiddag at de vil komme tilbake med en kommentar når de har fått satt seg inn i saken.

Driftssjef i Norge hos PSS skriver i en e-post til AV at de også vil komme med kommentar når de også har fått satt seg inn i saken.

- - - - ANNONSE - - - -