Nytt byråd i Bergen ikke klart:

Ordføreren utvider fristen til slutten av uken

Ordfører Rune Bakervik (Ap) har i løpet av snakket med alle gruppelederne i de ulike partiene, og de uavhengige partiene. (Foto: Sandor Dahl)

– Jeg ønsker en avklaring så raskt som mulig, senest innen utgangen av uken, sier ordfører Rune Bakervik (Ap).

På bakgrunn av møter i forrige uke fikk gruppelederne som trengte mer tid til å avklare hvem de pekte på som byrådsleder, frist til i dag, mandag klokken 11.00, for å komme med sine tilbakemeldinger.

Det skriver Bergen kommune i en pressemelding. 

– I samtaler sist uke og tidligere i dag har flere partier signalisert sitt standpunkt, men i sum er det parlamentariske grunnlaget for et nytt byråd fortsatt uavklart, sier Bakervik. 

– Derfor er det også uavklart hvem jeg som ordfører skal peke på for å starte sonderinger og forhandlinger med sikte på å danne et nytt byråd, sier Bakervik videre. 

En avgjørelse blir tatt seinest ved utgangen av denne uken, bekrefter ordføreren. 

– På bakgrunn av dette mener jeg som ordfører at det er riktig at vi tar oss noe mer tid til å avklare. Jeg ønsker en avklaring så raskt som mulig, senest innen utgangen av uken, sier Rune Bakervik.